Schoonmaakwerkzaamheden Indira Gandhiweg in volle gang

644

De afdeling Ontwateringswerken van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) is onder leiding van Laurens Ramahi, Hoofd van de afdeling Ontwateringswerken, begonnen met het schoonvegen van de Indira Gandhiweg, alvorens de kolken te zuigen. De werkzaamheden zijn afgelopen woensdag van start gegaan, bij de rotonde op de kruising met de Latourweg.

Het project is in samenspraak met de minister in kaart gebracht. Na het schoonvegen of zandvrij maken van de straat door de veegwagens, worden de kolken leeggezogen en schoongemaakt. De rioolputten zijn bijna niet meer zichtbaar door het overtollige zand dat in en om de put heen ligt. Vanwege een achterstand van onderhoudswerkzaamheden is er een landelijk project gestart, welke bij dit kruispunt van start is gegaan en verder zal lopen richting Lelydorp. Aanvankelijk werden er drie dagen uitgetrokken voor deze werkzaamheden, maar gezien de staat waarin de rijstroken op dit moment verkeren, zal het minimaal vijf dagen in beslag nemen. Van de zes veegwagens die het ministerie ter beschikking heeft zijn er nu vier ingezet. Ook mensen van Openbaar Groen en de Wegenautoriteiten Suriname zijn aanwezig om een bijdrage te leveren aan dit onderhoud.

Aan de gemeenschap wordt gevraagd om mee te werken door de omgeving schoon te houden, want niet alleen het zand zorgt voor verstoppingen van de rioolputten, maar ook petflessen, nasie bakjes, blikjes van bier en energiedrankjes, en andere spullen worden tijdens de werkzaamheden in de kolken aangetroffen. Ondanks het feit dat de overheid op dit moment niet beschikt over voldoende financiële middelen, wordt getracht om het land schoon te houden.