Installatie leden Raad van Internationale Sancties

618

De president van de Republiek Suriname Z.E D.D. Bouterse, heeft per presidentieel besluit de leden van de Raad van Internationale Sancties geïnstalleerd. De installatie vond plaats op het presidentieel paleis op vrijdag 9 februari 2018. 

De minister van Buitenlandse Zaken Yldiz Pollack-Beighle, die een toelichting van de Raad gaf, deelde mee dat de installatie van de leden voor Suriname een bijzonder moment is. “De wereld wordt geconfronteerd met het fenomeen van extreme vormen van terrorisme, een vraagstuk dat dringende mate van samenwerking vereist, teneinde succesvolle bestrijding op gang te brengen”, sprak de bewindsvrouw. Geen enkel land is in staat om dit vraagstuk alleen op te lossen. De aangepaste nationale wetgeving is daarom uitermate van belang, om deze samenwerking mogelijk te maken. De raad zal erop moeten toezien dat de uitvoering van de sancties die gedefinieerd zijn in de resoluties van de Verenigde Naties (VN), worden uitgevoerd. Ook zal Suriname door de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) beoordeeld worden op de mate waarin er uitvoering gegeven zal worden aan haar verplichtingen zoals het valt in de resoluties van de VN.

Meester C. Klein, voorzitter van de Raad vertelt in gesprek met het Nationaal Informatie Instituut (NII), dat deze raad een nieuw instituut is en dat de leden positief zijn ingesteld. Verder merkt de voorzitter op dat de eerste werkzaamheden erop gericht zullen zijn, om te verkennen en na te gaan op welke wijze vorm en inhoud zal worden gegeven aan de taken en bevoegdheden, zoals die zijn aangeven in de wet.

De overige leden van de Raad van Internationale Sancties zijn Mr. A Limon, Mr. N. Baidjnath Panday, Mr. S. Ronodikromo en Mr. T. Algoe.