De politie van het ressort Meerzorg is op vrijdag 9 februari wederom van start gegaan met de controle op de Surinaamse wateren. De politie staakte de controles, nadat bleek dat de politieboten niet in goede staat verkeerden.

De boten zijn mede door de inzet van de districtscommissaris van Commewijne de heer Kali Ajaikoemar en met inbreng van het bedrijfsleven van dit district bewerkstelligd. Met het her activeren van de werkzaamheden van de politie op de rivier, zal veelal gelet worden op personen die krapé eieren rapen en verhandelen.

De politie doet een beroep op de samenleving om zich niet schuldig te maken hieraan om ongerief te voorkomen.