Verkeerssituatie kruising Coesewijnestraat en Rust en Werkweg

1215

De nieuwe verkeerslichten op het kruispunt van de Coesewijnestraat en de Rust en Werkweg zijn vanaf vrijdag 9 februari 2018 in werking getreden. De bedoeling hiervan is om het verkeer beter te ordenen door middel van de verkeersregelingsinstallatie. “Bij de vorige situatie was er geen verkeersregeling, waardoor zich er een chaotische situatie daar voordeed, verklaart Henk Wip, hoofd van de afdeling Verkeer van het ministerie van Openbare Werken Transport, en Communicatie (OWT&C).

Het hoofd geeft verder aan dat zij de verkeerssituatie eerst hebben geanalyseerd alvorens het besluit te hebben genomen voor de aanpassing. Het belangrijkste bij een verkeerssituatie, is dat je de cyclus tijd zo kort mogelijk moet houden, zodat de afwisseling van het verkeer zo effectief mogelijk kan lopen. De instellingen die bedacht zijn voor het kruispunt zijn onder andere hoe de voertuigen moeten rijden, in welke volgorde en in welke combinaties. Het ministerie van OWT&C is nu bezig na te gaan, als er eventueel aanpassingen moeten plaatsvinden.

Met betrekking tot de wijziging van de rijrichting van de bussen geeft Henk Wip aan dat het ministerie richtlijnen zal geven over welke wijzigingen er eventueel zullen bijkomen. Henk Wip doet een beroep op de totale samenleving, in het bijzonder de weggebruikers, om zich aan te passen aan de nieuwe ontwikkeling op de kruispunten waar er momenteel verkeerslichten worden geplaatst. “De samenleving zal nog moeten wennen aan dit nieuw systeem, maar na een week of twee zal het vlotter lopen”, aldus Henk Wip.