Wijziging verkeerssituatie Zwartenhovenbrugstraat

1465

In opdracht van het ministerie van Openbare Werken Transport & Communicatie is de aannemingsmaatschappij Baitali NV bezig met werkzaamheden aan de Zwartenhovenbrugstraat. De werkzaamheden bestaan uit de vervanging van het rioleringssysteem op de bovengenoemde weg. In verband hiermee is de afdeling verkeer van het Korps Politie Suriname (KPS) genoodzaakt maatregelen te treffen zodat de activiteiten afgerond kunnen worden binnen de vastgestelde tijd van twee jaar.

Dit besluit houdt in, dat ingaande maandag 19 februari 2018 het verkeer komende vanuit het zuiden richting de Nassylaan niet meer rechtdoor zal kunnen. Ook automobilisten komende vanuit de Dr. Sophie Redmonsdtraat met als bestemming het noorden, zullen niet meer in de Zwartenhovenbrug straat kunnen afslaan. Vanaf de Steenbakkerijstraat tot aan de Burenstraat zal het verkeer vanaf bovengenoemde datum normaal voortgang hebben. Deze weggedeelte zal bestaan uit drie stroken, waarbij twee daarvan beschikbaar zijn voor zij die richting noord opgaan en een baan voor richting zuid. Het weggedeelte tussen de Keizerstraat en de Nassylaan zal geheel worden afgesloten dit omdat er volledig zal worden opengebroken voor de vervanging van de hoofdriolering. Het KPS doet een dringend beroep op weggebruikers om extra oplettend te zijn. De politie zal aanwezig zijn om het verkeer in goede banen te geleiden.