Legseizoen zeeschildpadden aangevangen

767
De seizoenarbeiders die de jachtopzieners zullen bijstaan tijdens het beschermen van de zeeschildpadden poseren met RGB minister Samsoedien, directeur Leandra Woei en WWF Guianas directeur Laurens Gomes.

Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer (RGB) heeft samen met WWF Guianas in aanwezigheid van dorpsbewoners te Galibi de opening verricht van het legseizoen voor zeeschildpadden. Dit gebeurde op zaterdag 17 februari. Minister Roline Samsoedien zei in haar toespraak, dat RGB belast is met de bescherming van zeeschildpadden en hun habitat in Suriname.

Er zijn teams ingesteld voor het monitoren van activiteiten op de legstranden van Galibi en Braamspunt. De bewindsvrouw gaf aan, dat haar ministerie vanaf 2012 gemeend heeft de lokale bevolking van Galibi en Commewijne nauwer te betrekken bij het helpen monitoren van de nesten van deze beschermde dieren. Dat de zeeschildpadden zijn begonnen te leggen op de zandstranden in Suriname is volgens de minister verheugend nieuws. Ze keurt het af dat kwaadwilligen de eieren stropen waardoor de populatie gevaar loopt. Als in acht genomen wordt dat door klimaatverandering de legstranden kleiner worden is het volgens minister Samsoedien overduidelijk dat het stropen niet getolereerd kan worden. Ze juicht het toe dat er jaarlijks ‘’no fishing zones’’ worden ingesteld tijdens het legseizoen. Gedurende de periode maart tot en met juli mogen vissers geen netten uitzetten in de buurt van de legstranden waardoor de zeeschildpadden de stranden probleemloos bereiken om hun eieren te leggen. Hierdoor wordt de kans op nakomelingschap vergroot. De bewindsvrouw vindt samenwerken belangrijk om de zeeschildpadden voor de huidige en toekomstige generatie te beschermen. Een essentieel onderdeel om succesvol te zeeschildpadden te beschermen is het vergroten van de bewustwording binnen de samenleving, meent minister Samsoedien. Het is onze plicht de dieren te beschermen, benadrukte de bewindsvrouw.

Regionaal directeur van WWF Guianas, Laurens Gomes gaf aan, dat de legstranden in Suriname behoren tot de belangrijke legstranden ter wereld. Het is tevens een visitekaartje naar de wereld toe. Hij stelde blij te zijn met de samenwerking die er is met het ministerie en de plaatselijke bevolking. Hij gaf aan, dat als de zeeschildpad kon praten het zou zeggen hoe dankbaar het is dat Suriname een veilige grond biedt om te kunnen nesten. Gomes benadrukte het belang van het beschermen van voornamelijk de Aitkantie of Lederschildpad die Suriname als thuisbasis ziet om te nesten. De populatie van de Aitkantie kent een lichte achteruitgang en een mogelijke verklaring daarvoor is dat de dieren op zee uitdagingen tegenkomen zoals het belanden in netten van vissers. Als onderdeel van de start van het legseizoen zijn enkele seizoenarbeiders aangesteld die moeten helpen bij het monitoren, tellen en beschermen van de zeeschildpadden.

Zeeschildpadden leggen het gehele jaar door eieren maar de piekperiode is van februari-juli.