EBS ontdekt levensgevaarlijke vorm van stroomdiefstal

1458

De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS), heeft tijdens reguliere controle van haar elektriciteitsnet, een levensgevaarlijke vorm van stroomdiefstal ontdekt bij een bewoner van het ressort Livorno. Bij een plaatselijke oriëntatie is gebleken dat er een koperen draad, met daaraan een haak aan een van de stroomdraden op het elektriciteitsnet bevestigd was.

Het draad liep van het achterbalkon naar een stopcontact en de woning werd middels een stekker die geplaatst wordt in het stopcontact van elektriciteit voorzien. De woning beschikt niet over een EBS kWh meter waardoor het verbruik niet geregistreerd kan worden.

De hoofdbewoner gaf aan dat zijn woning al geruime tijd niet op het elektriciteitsnet is aangesloten en dat hij vanwege zijn minderjarige kinderen ertoe is overgegaan, een illegale aansluiting te realiseren. De bewoner is na aangifte gedaan door de EBS, onmiddellijk aangehouden en in verzekering gesteld door de politie. Naast de inverzekeringstelling, moet de hoofdbewoner ook een boete betalen.
Stroomdiefstal is een illegale handeling die niet alleen het energiebedrijf financieel en materiaal schaadt, maar die ook een gevaar inclusief brandgevaar voor de verbruiker oplevert. Bij stroomdiefstal wordt meestal de meterzegel verbroken, de kWh-meter gesaboteerd, waarna stroom bij de zekering wordt afgetapt. In dit geval is de bewoner ertoe overgegaan om rechtstreeks elektriciteit vanuit het netwerk af te tappen. Het draad liep dusdanig dat het met het blote oog moeilijk waarneembaar was. Dit vormt een levensgevaarlijke situatie, niet alleen voor de bewoners maar ook voor de mensen in de omgeving.

Volgens de aansluitvoorwaarden is het ten strengste verboden om op het elektriciteitsnetwerk, apparaten/ huisinstallaties aan te sluiten zonder medeweten of goedkeuring van het bedrijf.
Vanaf de aanvang met dit project zijn meer dan 200 gevallen van stroomdiefstal geïdentificeerd. Op de samenleving wordt een beroep gedaan, elke handeling die kan leiden tot stroomdiefstal achterwege te laten. Gevallen van stroomdiefstal kunnen sinds kort telefonisch, persoonlijk of via de EBS website worden doorgegeven. Tips die leiden tot ontdekking van stroomdiefstal worden beloond tot een gelimiteerd bedrag.