BBS selecteert 81 rekruten voor basisopleiding

1399

In het kader van de capaciteitsversterking van de Beveiliging en Bijstandsdienst Suriname (BBS), is er een aanvang gemaakt met de basisopleiding BBS. 81 rekruten, waaronder 11 vrouwen en 70 mannen, zijn na een lange sollicitatieprocedure geselecteerd voor de basisopleiding welke op donderdag 22 februari 2018 is gestart. De groep vertrok vanuit het hoofdkwartier van de BBS aan de Van Idsingastraat naar de Ayoko kazerne (BBZ) in het district Para voor de introductieweek.

Het waarnemend hoofd van de BBS, Sandra Claver, heeft de groep voor vertrek toegesproken en hen een warm hart toegedragen. “We zijn in maart 2017 begonnen met het wervingsproces om nieuwe manschappen binnen te halen. U bent getuige van de selectieprocedure en u bent door verschillende fasen heengegaan. Wees verdraagzaam, doe je best en volg alle opdrachten nauwkeurig”, hield het waarnemend hoofd de rekruten voor. Volgens Claver is er behoefte aan manschappen bij de BBS, omdat de dienst al enige tijd kampt met een onderbezetting.
De BBS doet aan object- en persoonsbeveiliging, wat inhoud dat deze dienst belast is met de bewaking van overheidskantoren en gebouwen. Daarnaast worden ook de hoogwaardigheidsbekleders, zoals ministers, rechters en andere notabelen, beveiligd door de BBS.

“Ik heb niet het gevoel dat alle gaten gedekt zullen worden met deze groep, maar we kunnen er aardig wat mee. Niet alle posten zullen optimaal bezet worden, maar we maken alvast een start om het te kort weg te werken. Van de nieuwe groep sollicitanten van bijna 500 kandidaten, zijn 81 door de voorselectieprocedure heen”, zegt Claver.
De bedoeling van de basisopleiding is om de saamhorigheid en cohesie binnen de groep te bevorderen en de disciplines erbij te brengen. Het gaat om een groepje burgers, die getransformeerd worden naar gedisciplineerde beveiliggingsambtenaren. Ze krijgen een strakke exercitie met daaraan gekoppeld veel sport en presentaties. Claver: “Het lijkt mij een dynamische groep, ik hoop dat het zo blijft en dat alle rekruten aan het eind van de rit de eindstreep zullen behalen”, aldus het hoofd van de BBS, Sandra Claver. De duur van deze opleiding is 6 maanden.