RGB start met digitaliseringsproces

715
Direkteur Leandra Woei

Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer is vanaf 22 Januari gestart met het digitaliseringsproces. Dit houdt in dat nieuwe aanvragen voor percelen digitaal worden opgeslagen. Deze nieuwe methode van verwerking moet ertoe leiden dat aanvragen efficiënter en transparanter kunnen worden verwerkt.

De ambtenaar heeft bij digitale verwerking geen invloed op het toekennen van het Lands Administratie Nummer (LAD). Terwijl er bij de oude methode waarbij de strookjes handmatig werden uitgeschreven de mogelijkheid bestond naar willekeur een LAD nummer in te vullen. Het strookje waar het nummer op staat is het bewijs dat iemand een grondaanvraag heeft ingediend. In het veranderd systeem krijgt de burger bij het indienen van een aanvraag bij de dienst der domeinen niet alleen een automatisch nummerbewijs, maar de overige stukken die hij indient worden worden ook digitaal opgeslagen. Het voordeel hiervan is dat bij opvraging in het systeem meteen te zien zal zijn welke documenten de persoon heeft ingediend.

Direkteur Leandra Woei van RGB benadrukt wel dat de digitalisering niet wil zeggen dat nieuwe aanvragen meteen in behandeling worden genomen. Het ministerie werkt er aan om alle oude aanvragen die onbehandeld op het ministerie liggen eerst af te handelden. Burgers die 20 tot 30 jaar geleden een aanvraag hebben gedaan mogen met medeneming van hun oud verzoekschrift opnieuw een aanvraag doen. Hierdoor is de aanvraag meteen digitaal.