Minister Noersalim ontvangt Surinaams Comité Wereldgebedsdag

557

Het Surinaams Comité Wereldgebedsdag heeft in het kader van de viering van Wereldgebedsdag op 2 maart 2018 een bezoek gebracht aan minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken. Suriname is dit jaar als themaland gekozen, wat inhoudt dat de wereld voor Suriname zal bidden. Tijdens dit bezoek zijn er voorstellen gedaan vanuit het comité aan de bewindsman over deze bijzondere viering van Wereld Gebedsdag.

Het ministerie zal uit hoofde van haar verantwoordelijkheid, waaronder het beleidsgebied religieuze aangelegenheden valt, een faciliterende rol vervullen tijdens deze dag. De bewindsman heeft aangegeven zoveel als mogelijk de activiteiten van de verschillende religieuze groepen in Suriname te ondersteunen. “Wij beseffen dat deze activiteiten bijdragen aan een stukje geestelijke rust, een stukje morele vorming en het brengen van normen en waarden aan de samenleving”, stelt de minister. Hij zegt dat de samenwerking tussen de regering en de religieuze organisaties noodzakelijk is om onder andere te komen tot een Suriname vrij van criminaliteit, huiselijk geweld en drop-outs. “Dat kunnen we gezamenlijk doen als wij de handen in elkaar slaan”, geeft de minister aan. Het thema voor dit jaar is “Geheel Gods schepping is zeer goed”. Dit thema is meer gebaseerd op de Bijbel, zegt Wendey Riedewald, eerste penningmeester van het Surinaams Comité Wereldgebedsdag. Riedewald vertelt verder dat het comité één (1) of meer teksten uit de Bijbel heeft gehaald. Er wordt een liturgie opgemaakt, vertaald naar de verschillende talen en naar de verschillende landen opgestuurd. Die landen gaan allemaal op vrijdag 2 maart bidden voor Suriname. Wij in Suriname beginnen met de vieringen om halfzeven ’s avonds.

Het Surinaams Comité Wereldgebedsdag, een christelijke organisatie geleid door vrouwen, is onderdeel van de wereldwijde organisatie World Day of Prayer International Committee (WDPIC). Wereldgebedsdag is al sinds het ontstaan in 1919 een internationaal gebeuren. Suriname is één (1) van de meer dan 180 landen, die mondiaal verbonden zijn in het hele gebeuren rondom Wereldgebedsdag. Elk land wordt vertegenwoordigd door een gedelegeerde, die de internationale contacten onderhoudt en de verschillende conferenties bijwoont. Wereldgebedsdag wordt elk jaar op de eerste vrijdag van de maand maart gevierd. Elk jaar is er weer een ander thema, gebaseerd op een tekst uit de bijbel, dat wordt uitgewerkt in een orde van dienst.