Suriname organiseert Rondetafeldiscussie

695

Suriname organiseert in samenwerking met het United Nations Development Programme (UNDP) een Rondetafeldiscussie in Brasilia, met als thema “Ontwikkelings prioriteiten en intensievere bilaterale samenwerking”

Als onderdeel van het officieёl werkbezoek aan Braziliё heeft de Minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle, op 20 februari 2018 een ontmoeting gehad met de Ambassadeurs van de landen, die als niet – residerende Ambassadeurs geaccrediteerd zijn bij Suriname, met als standplaats Brasilia.

De Regering van Suriname streeft naar hernieuwde partnerschappen met deze bevriende landen om die in te zetten voor het realiseren van de nationale ontwikkelingsdoelen, alsmede het identificeren van mogelijkheden voor bilaterale, trilaterale en multilaterale samenwerking alsook het aantrekken van directe buitenlandse investeringen. Dit initiatief past dan ook in het kader van de bijdrage van het Ministerie bij de implementatie van de nationale ontwikkelingsagenda.

In een rondetafeldiscussie zijn 25 van de 31 geïdentificeerde diplomatieke vertegenwoordigers geinformeerd over de ontwikkelingsprioriteiten van Suriname die ook in lijn zijn met de mondiale 2030-Agenda voor duurzame ontwikkeling.

Vertegenwoordigers van de Stichting Planbureau Suriname en de Coördinatie Unit Milieu hebben presentaties verzorgd, waarbij ondere is benadrukt de prioriteits sectoren, in het bijzonder mijnbouw, agrarische sector en agro industrie, toerisme, en handel. Bijzondere aandacht is besteed aan het milieu, in het bijzonder de bescherming van het tropisch regenwoud.

De aanwezige diplomaten hebben dit inititief verwelkomd en eveneens hun waardering uitgesproken over de waardevolle informatie die is verstrekt. Er is daarom dan ook actief geparticipeerd in de discussies en concrete commiteringen zijn gedaan voor wat betreft samenwerking met Suriname op de navolgende gebieden: gezondheid, onderwijs en capaciteits versterking (onder andere aanbod van beurzen), mijnbouw, energie, de agrarische sector, alsmede samenwerking met het Suriname Diplomaten Instituut.

Ook regionale en internationale organisaties, onder andere, het Braziliaans Agentschap voor Ontwikkeling (ABC), de “Amazon Cooperation Treaty Organization (ACTO) en UNDP hebben zich gecommitteerd om Suriname verder te assisteren bij de implementatie van de nationale prioriteiten. Minister Pollack-Beighle blikt tevreden terug op een succesvolle missie mede vanwege de concrete afspraken die zijn gemaakt met bilaterale en multilaterale partners.

In het kader van de follow-up zullen de Ambassade van Suriname in Brasilia en het Consulaat-Generaal in Belem eveneens een bijdrage leveren teneinde de samenwerking verder gestalte te geven, middels het kanaliseren van samenwerkingsmogelijkheden naar Suriname. Met de Braziliaanse Ambassade in Suriname zal eveneens worden samengewerkt voor het invulling geven aan de gemaakte afspraken.