Werken aan bewustwording voor beschermen zeeschildpadden

519

Vanuit het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) zal er alles aan doen om de bewustwording onder de bevolking te verhoging als het gaat om het beschermen van zeeschildpadden. Ofschoon er sancties zijn om de dieren te beschermen gelooft minister Roline Samsoedin, dat awareness effectiever is. Mensen moeten weten waarom wij de zeeschildpadden beschermen, aldus de minister in gesprek met het NII.

Op zaterdag 17 februari werd het legseizoen van de zeeschildpadden voor geopend geklaard. Om aan te geven hoe belangrijk bewustwording is denkt de minister eraan om bij de schooljeugd te beginnen door middel van ondermeer lesbrieven. Door met de kinderen spelenderwijs bezig te zijn neemt deze groep het mee in hun verdere ontwikkeling. Voorlichting via de media zal daarbij ook een grote bijdrage leveren, denkt de bewindsvrouw. Ze riep de totale samenleving op om de zeeschildpadden te beschermen aangezien ze wereldwijd bedreigd worden. RGB hanteert de Jachtwet en de Natuurbeschermingswet om de zeeschildpadden te beschermen maar die zijn reeds verouderd. De wet op dit stuk behoeft aanpassing. Samen met WWF en andere donor organisaties wordt gekeken hoe er aan capaciteitsversterking gewerkt kan worden.