Start ‘hoofdwerkzaamheden’ zwartenhovenbrugstraat

693

De eerste hoofdput is geplaatst, de ‘hoofdwerkzaamheden’ aan de zwartenhovenbrugstraat zijn gestart. Het aannemingsbedrijf Baitali Group NV, die in opdracht van het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C) bezig is met het vernieuwen van het rioleringssysteem op de bovengenoemde weg, is reeds in fase 2 van de activiteiten. Deze houdt in de aanpak van het hoofdriool.

Aan het Nationaal Informatie Instituut (NII) geeft Angelito Del Castilho, Projectmanager van Baitali Group NV aan, dat het aannemingsbedrijf rond mei, minimaal tot de eerste asfalt laag af heeft met de straatbermen daaraan gekoppeld. Dit geldt voor sectie één (1), dat is het weggedeelte tussen de Nassylaan en de Keizerstraat. De projectmanager geeft verder aan dat er niet alleen gewerkt wordt in sectie één (1), maar dat er ook een start is gemaakt met de aanleg van het lateraalriool in sectie twee (2) dat is het gedeelte tussen de Keizerstraat en de Dr. Sophie Redmondstraat.
“We hebben in wezen op dagbasis een goede communicatie met de buurtbewoners en winkeleigenaren. Er is wel begrip vanuit die groep en dat zij het groter belang ook inzien stel ik zeer op prijs”, geeft de projectmanager aan. Mede namens de Politie en afdeling verkeer van het ministerie vraagt het bedrijf begrip vanuit de gemeenschap. Kies ook tijdig alternatieve routes om niet in de drukte te vallen. Baitali NV is redelijk op schema en doet er alles aan om de ruimte te creëren voor weggebruikers, zodat zij op een vlotte manier hun weg kunnen vinden naar plaats van bestemming.