Deelname Orange Day Nickerie steeds groter

601

In Nickerie neemt de deelname van groepen, organisaties en individuen die meedoen met Orange Day steeds meer toe. Deze maand hebben drie individuele schoolleiders en een gender socioloog zich gecommitteerd om de bewustwording van Orange Day in Nickerie te helpen vergroten.

Nandenie Kapoerschan, medewerker BGA Nickerie tevens voorzitter van Stichting Moederhart, heeft op 26 februari een informatiesessie gehouden met de desbetreffende schoolleiders en socioloog over gender en gendergerelateerde onderwerpen in verband met Orange Day. “Zij hebben hierna te kennen gegeven zich te committeren om de boodschap van Orange Day aan vooral de schoolgaande jeugd over te brengen. Ook hebben zij met elkaar van gedachten gewisseld over eventuele activiteiten daaromtrent”, vertelt Kapoerschan. Zij heeft hen voorzien van posters en flyers van Orange Day.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken, onder wie het BGA ressorteert, streeft ernaar om zoveel mogelijk personen en organisaties in te lichten over Orange Day. Deze dag is door de Verenigde Naties uitgeroepen om aandacht te vragen voor gendergerelateerd geweld. Deze vorm van geweld is om verschillende redenen een bedreiging voor duurzame ontwikkeling van personen en gemeenschappen. Met name wordt opgeroepen om geweld tegen vrouwen te beëindigen, om het bewustzijn te vergroten en actie te ondernemen om geweld tegen vrouwen en meisjes te een halt toe te roepen.

Als een heldere en optimistische kleur vertegenwoordigt oranje een toekomst vrij van geweld tegen vrouwen en meisjes. Met Orange Day wordt wereldwijd een beroep gedaan op maatschappelijke organisaties, regeringen en VN-partners om mensen te mobiliseren en kwesties aan de orde te stellen, die relevant zijn voor het voorkomen en beëindigen van geweld tegen vrouwen en meisjes. Dat zou niet alleen één keer per jaar op de internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen (25 november) moeten geschieden, maar elke maand.