Regering komt met Bijzonder Bestuursorgaan

799

Om de realisatiegraad van gestelde prioriteiten in dit dienstjaar 2018 te verhogen, alsmede voor een gegarandeerde efficiëntere en effectievere uitvoering hiervan, zal de Regering spoedig overgaan tot de instelling per Resolutie van een Bijzonder Bestuurs Orgaan (BBO), onder leiding van de Vice President.

Dit zei president Desiré Bouterse bij de behandeling van de begroting over het eerdergenoemd dienstjaar. De Vice President zal door de President hierbij gemandateerd zijn uitvoeringsbevoegdheid te hebben over een aantal door de President aan te wijzen prioriteitsgebieden.

In deze kunnen onder meer genoemd worden: de financiële sector, de infrastructuur, de exportsector en de agrarisch-industriële productie, de transport- en toerisme sector, de minerale sector, het grondbeheer, de woningbouw, de sociaal-maatschappelijke en medische sector en de aanpak van de efficiëntie, de effectiviteit en de omvang van het ambtenarenkorps. Regering en parlement hopen de begroting over het dienstjaar 2018 spoedig af te ronden. De ministers moeten in tweede ronde nog ingaan op de vragen die gesteld zijn door de volksvertegenwoordiging.