Vicepresident Michael Ashwin Adhin voelt zich ook beledigd

1988

De regering van Suriname heeft aan de hand van hetgeen zich heeft voorgedaan tijdens de vergadering van de Nationale Assemblee van dinsdag 27 februari, bij monde van de vicepresident Michael Ashwin Adhin een reactie gegeven. Hieronder de volledige reactie:

Ik heb mij na de rapportage op afstand zeer beledigd gevoeld vz, laat staan de president zelf (die hier aanwezig was in deze zelfde zaal afgelopen dinsdag). Je komt eerlijk gezegd terecht in een gemoedstoestand waar je niet goed van wordt.

Een ieder in deze zaal weet (als men oprecht is) hoe deze man (dan wil ik voor het moment even met alle respect alle superlatieven en titulatuur ter zijde leggen) deze man onvermoeibaar is en zich uitput en uitslooft om het werk te doen dat nodig is. Zien wij dat Of is alleen wat fout gaat buiten hem om, zichtbaar?

Deze veteraan die kop en schouders boven ons allen hier uitsteekt, in ervaring en leeftijd en die omwille van zijn leeftijd en wijsheid alleen al (cultureel gezien vanuit elk van onze culturen die bijzonder veel respect toont voor onze ouderen en meerderen) nooit in een dergelijke positie van verlegenheid zou mogen worden gebracht. Laat staan deze nestor geplaatst in het hoogste ambt van dit land. President van onze Republiek (niet het land van een ander, ons land Suriname) Dit ambt kan en mag niet op deze wijze behandeld worden.

En laat niemand zich verschuilen achter de voorzitter van het parlement. Late uren, vermoeidheid wat de reden ook mocht zijn. Er gaan altijd fouten min of meer gemaakt worden. Maar dat haalt onze verantwoordelijkheid, van de rest van ons collectief hier, niet weg. De (President en zijn) regering wordt dan ook geen andere keus gelaten, dan zich te distantiëren (en dat is ook gebeurd) zodat ruimte geboden wordt voor verbetering in de omgangsvormen. Omgangsvormen die helaas afgegleden lijken te zijn naar een nieuw normaal, afgegleden tot regressieve vormen. (Wangedrag en oneerbiedigheid gedrag). De Regering stelt zich hier boven en blijft zich beijveren in het geven van het goede voorbeeld, in het belang van land en volk. De jeugd moet het goede voorbeeld krijgen voor het scheppen van een goede toekomst voor ons land.

Hopelijk weten wij gezamenlijk het tij tijdig te keren.Wij blijven als Regering ons te allen tijde op een correcte manier kwijten van onze grondwettelijke plicht tot het afleggen van verantwoording aan uw Hoog College, mevr. de Voorzitter.