Justitieel onderzoek naar duikboot

1550

Een bijzonder justitieel onderzoeksteam is recentelijk gestuit op een kolossale duikboot in het district Saramacca welke vermoedelijk kan worden gebruikt voor het transporteren van illegale drugs naar gebieden overzee. Er zijn ter plekke drie personen aangehouden die de Colombiaanse nationaliteit bezitten. De buitenlanders zijn inmiddels op last van de justitiële autoriteiten in verzekering gesteld.

28575791_1877365862510021_7382247059752202046_nAangezien het beslist niet is uitgesloten dat Surinamers hand –en spandiensten verlenen zal het onderzoek in deze worden voortgezet. Het ministerie van Justitie en politie is thans doende de samenwerking met internationale drugsbestrijdingsorganisaties te verstevigen teneinde op een efficiëntere en effectievere wijze uitvoering te geven aan het beleid welke door de regering is uitgestippeld op het gebied van illegale drugsbestrijding. De handel in illegale drugs kan ertoe leiden dat de sociale en economische orde in ’t land ernstig verstoord raakt. Het ministerie gaat er daarom beslist niet lichtvaardig over en wij zullen ons in de komende periode, meer dan voorheen, inzetten om criminele drugsbendes in kaart te brengen en ervoor te zorgen dat ons land niet wordt bestempeld als te zijn een land waar men moeiteloos drugstransporten kan laten verlopen. Onze open grenzen vormen in deze overigens een grote uitdaging. Evenwel hopen wij door een goede samenwerking met onze buurlanden de bestrijding van illegale drugs op doeltreffende wijze aan te pakken. Het ministerie doet tot slot een beroep op de totale samenleving om iedere informatie die kan bijdragen tot het blootleggen van illegale drugspraktijken aan de justitiële autoriteiten door te spelen