Invoering BTW wordt goed voorbereid

581

De invoering van de Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) wordt zo goed mogelijk voorbereid. In november 2017 is begonnen met een campagne om de samenleving bewust te maken van de voordelen hiervan. Er wordt een intensieve roadshow gehouden, waarbij van gedachten is gewisseld met diverse actoren in de gemeenschap die bij de invoering betrokken wordt.

“Voor de Raad van Ministers is reeds een presentatie gehouden en het is de bedoeling dat nu de begrotingsbehandeling is afgerond, er ook een presentatie voor het parlement wordt gehouden”, Dit zei minister Gillmore Hoefdraad van Financiën tijdens de behandeling van begroting over het dienstjaar 2018. Er is een intensieve roadshow uitgezet, ook voor de districten, waarbij alle voorstellen en aandachtspunten meegenomen worden. Los van de invoering van BTW zal de regering zich ook buigen over de inkomsten- en loonbelasting. Volgens minister Hoefdraad is zijn ministerie bezig met forecast modellen waarbij gewerkt wordt met belanghebbenden als het Planbureau, de Centrale Bank van Suriname, de vakbonden, de Vereniging van Economisten in Suriname en andere professionele organisaties. De regering is bezig met de BTW organisatie als de eerste stap van de transformatie van de Belastingdienst. Minister Hoefdraad gaf aan, dat het om een zeer omvangrij proces gaat maar denkt dat Suriname medio van dit jaar gereed is om de BTW te introduceren. Er zal ook een intensieve voorlichtingscampagne komen voor de districten en het binnenland in alle gebruikelijke talen, zodat een ieder weet wat de BTW inhoudt.

Wanneer de BTW in werking treedt, zal de belastingvrije grens en de belastingschijven van de loonbelasting en inkomstenbelasting worden opgetrokken. Dit betekent dat iedereen per saldo meer in zijn/haar portemonnee over zal moeten houden. De Omzetbelasting komt bij de implementatie van BTW te vervallen.

De BTW is gemakkelijker te innen, is fraudebestendiger en zullen er ook bij een correcte invoering, geen ongewenste inflatoire effecten op goederen en diensten ontstaan.