Startsein asfalteringswerkzaamheden te Pikin Saron en Kwakoegron

609

Het startsein van de asfalteringswerkzaamheden te Kwakoegron en Piking Saron is op ceremoniële wijze gegeven door minister Jerry Miranda van het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWC & T). De start van de asfalteringswerkzaamheden op 05 maart 2018, zijn deel van het Dalian 4 project. De minister gaf aan dat er nu strengere maatregelen getroffen zullen worden tegen transporteurs van houtblokken die de maximale tonnage van de asdruk van de weg overschrijden.

Overtreden van de regels beïnvloedt de levensduur van de weg met maar liefst de helft. Volgens de bewindsman kost het de overheid enorm veel geld om nieuwe wegen aan te leggen. “Als wij beetjes bij beetjes de hele infrastructuur breken en elke keer correcties moeten aanbrengen aan de straten die al gemaakt zijn komen wij er nooit aan toe om nieuwe straten aan te pakken”, zegt de bewindsman. Hij gaf verder aan dat iedere burger verantwoordelijk is voor het behouden van de lange levensduur van de wegen.

“We all have a dream”, zei Armand Jurel , Districtscommissaris (DC) van Para. Ook hij juichte het heugelijk moment toe. De dorpelingen hebben ongeveer 30 jaar lang gewacht op dit moment en hij bedankt hen voor het geduld die zij opgebracht hebben. De aansluiting van nutsvoorzieningen zoals waterleiding en elektriciteit zullen bij de veranderingen aan het infrastructuur ook meegenomen worden. “Het is duidelijk dat wij Surinamers samen met deze regering langzaam uit het isolement komen” , zegt de DC. Hij gaf verder aan dat Para het district bij uitstek is voor eco toerisme. Zij zal een bijdrage leveren aan de economie.