Nieuw bestuur Boy Scouts maakt kennis met Minister Dogojo

506

Het nieuwe bestuur van de Boy Scouts Suriname, heeft een kennismakingsbezoek gebracht aan de minister van Sport- en Jeugdzaken, Joan Dogojo. De delegatie was vandaag, 06 maart 2018 op visitatie bij de bewindsvrouw.
Het nieuw bestuur bestaat uit de volgende personen: Glenn Kranenburg (Hoofdkwartier Commissaris), Angelo Gaspar, Wilgo Koster, Charles Puhljun, Rudi Esajas, Eugene Lamsberg, Williams Jerry en Georgette Norah.

Tijdens dit constructief bezoek is opnieuw onderstreept door zowel de sport Minister als het bestuur van de Boy Scouts, dat de wederzijdse belangen ten behoeve van de versterking en facilitering van onze jeugd, gevonden wordt in een structurele samenwerking.  “Het is niet nodig om het wiel opnieuw uit te vinden”, gaf de minister aan. Met de visie van de Boy Scouts en het beleid van het Ministerie kunnen middels interdepartementale samenwerkingen en het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid vanuit de burgers, doelen bereikt worden. Dit alles kan ondanks de teruggelopen financiële middelen binnen de samenleving.
De Boy Scouts maakt zich sterk om negatief georiënteerde jongeren te heroriënteren, zodat zij een meerwaarde vormen voor hun gezin en voor de gemeenschap. Het is daarom belangrijk dat jongeren open staan om zich aan te sluiten bij de padvinderij.
De Boy Scouts is voornemens om haar activiteiten uit te breiden naar de verschillende districten en samenwerkingen aan te gaan met onder andere scholen, zodat de impact van haar diensten een grotere doelgroep bereikt.