TPMS en LVV organiseren workshop “Biologisch en Organisch telen in Suriname

924

The Positive Movement Suriname (TPMS), opgericht op 25 april 2017, werkt aan het op gang brengen van een bewustwordingsproces bij alle Surinamers om zodoende het geloof in zichzelf en in Suriname terug te brengen. Dit wil ze doen middels het initiëren en ondersteunen van projecten op sociaal-economisch en sociaal-maatschappelijk gebied; maar meer nog door het stimuleren van vooral het samenwerken.

Naar aanleiding van de huidige economische crisis, werd door TPMS van 21 oktober – 23 december 2017 tijdens hun eerste project “het promoten van moestuinen” als alternatief om het hoofd boven water te houden, in heel Suriname een 17-tal moestuinen aangelegd; steeds met de nadruk op de veilige teelt. Bij de aanbieding van het eindverslag aan alle actoren, werd door hen een beroep gedaan op TPMS om structureel inhoud te blijven geven aan dit project, zodat de awareness onder de Surinamers nog verder wordt uitgebouwd.

In dat kader houdt TPMS in samenwerking met het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) een workshop met als titel: “Biologisch en Organisch telen in Suriname”. De workshop die op woensdag 14 maart van 10.00u -13.00u wordt gehouden in de Congreshal, is toegankelijk voor alle belanghebbenden. Het gaat in deze om klein- en grootlandbouwers, producenten, organisaties die zich met het onderwerp bezighouden, maar ook voor de gewone moestuinteler.

Diverse notabelen zullen de aanwezigen toespreken waaronder de Minister van LVV Ing. Soeresh Algoe en de Voorzitter van DNA Mevr. Drs. J Simons. Voorts zullen er inleidingen worden verzorgd door landbouwdeskundigen Dhr. Iwan Wijngaarde, Dhr. Cor Kriek en Mevr. Jane Jagernath over de landbouw in het algemeen alsmede de biologische en organische teelt. Daarna staan de deskundigen open voor vragen.

Belangstellenden kunnen zich voor deelname registreren tot 10 maart aanstaande op het telefoonnummer 08644627 of mailen naar thepositivemovementsuriname201@gmail.com. Er zijn slechts een beperkt aantal zitplaatsen.