Enquêteurs MICS6 getraind in afnemen watermonsters

592

De vierde week van de training voor het Multiple Indicator Cluster Survey (MICS6) is van start gegaan. Diverse enquêteurs worden in de week van 6 tot 9 maart 2018 getraind in het afnemen van watermonsters. Peter van Maanen, waterexpert en vertegenwoordiger van de United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) verzorgt samen met Surinaamse experts op het gebied van waterkwaliteits bewaking de training.

Het MICS6 onderzoek is een huishoudonderzoek dat ontwikkeld is door de UNICEF en wordt uitgevoerd door het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, in samenwerking met het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS). De opzet van de training is praktisch. Paryet Rosheuvel – Kromotaroeno van de afdeling Planning en onderzoek van de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) heeft ervaring op het gebied van waterkwaliteitsonderzoek, zij zal samen met twee andere collega’s en drie vertegenwoordigers van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) van het ministerie van Volksgezondheid de enquêteurs trainen.

“Er zijn verschillende parameters die je kan meten als het gaat om meten van de waterkwaliteit. Dit onderzoek zal zich richten op de microbiologische waterkwaliteit”, legt Peter van Maanen uit. “Er zal specifiek op zoek worden gegaan naar 1 bepaalde bacterie. De fecale bacterie. Als deze wordt ontdekt dan kan er geconcludeerd worden dat er fecaal materiaal in het water zit en dit is een indicatie dat er iets mis is met het water, dat het onveilig is.”

Een van de grootste risico’s bij het testen van water bij de huishoudens is dat de enquêteur zelf het monster verontreinigt, doordat er fouten worden gemaakt. Het allerbelangrijkste is dus dat er netjes te werk wordt gegaan. De training is bedoeld om de techniek aan te leren en ervoor te zorgen dat de interviewers zorgvuldig te werk gaan. “Er wordt bij de test gebruik gemaakt van plaatjes waar de voedingsbodem voor de bacterie al in zit en die ook ervoor zorgen dat de e coli koloniën van kleur veranderen waardoor die makkelijker te tellen zijn. De enquêteurs die geselecteerd worden om de watertesten te doen zullen een monster nemen van het drinkwater, 100 ml daarvan filteren, deze reinigen met het membraan op het plaatje en na een incubatieperiode van 24 uur zullen deze worden geteld.

Het MICS-programma, dat nu voor de zesde keer wordt gehouden, wordt uitgevoerd om te komen met standaard enquête tools en documentatie om landen te ondersteunen bij het verzamelen van gegevens over moeders en kinderen. Eerder werden de interviewers getraind in “Meten en wegen” om na te gaan hoe de gezondheidstoestand van kinderen is ten opzichte van hun leeftijd, voeding en gezondheidsaspecten.