Surinaamse student speelt belangrijke rol bij gebed in Zuid Afrika

567

De Surinaamse student in Zuid Afrika, Terence Gompel, heeft op wereldgebedsdag presentaties gehouden over Suriname.
In de ochtenduren werden de leerlingen van de Nantes Primary School in Pretoria toegesproken en konden ze enkele Surinaamse woorden leren. Gompel kreeg veel bijval van de kinderen toen hij de overeenkomsten tussen de Nederlandse taal en het Afrikaans  belichtte. Het ontlokte veel hilariteit.

De Surinamer die uitgenodigd was om  in de avonddienst te participeren in de Full Gospel Church in Eersterust, Pretoria, benadrukte de etnische samenstelling en de vele mixtypen die Suriname kent. Het feit dat deze etnische groepen vredelievend naast elkaar leven werd erg gewaardeerd temeer daar Zuid Afrika nog herstellende is van de Apartheidsperiode. Special voor deze gelegenheid heeft Gompel enkele aanwezige vrouwen in pangi’s gekleed.
Er is bij beide gelegenheden gebeden voor ons mooi land Suriname.

Suriname is het themaland geweest voor Wereldgebedsdag 2018. In 170 landen is er gebeden voor ons land. Het thema was “Geheel Gods schepping is zeer goed!”