Vrouwen in opmars op ministerie van RO

603

In de universele verklaring voor de rechten van de mens is vastgesteld dat mannen en vrouwen dezelfde rechten hebben en dat gelijkheid tussen mannen en vrouwen bijdraagt aan een vreedzame en duurzame wereld. Ook in de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s) van de Verenigde Naties (VN) wordt deze gelijkheid omschreven in het vijfde doel. Hierin staat geschreven dat vrouwen recht hebben op gelijkheid op het gebied van onderwijs, gezondheid en werk, maar ook evenredig vertegenwoordigd moeten zijn in politieke en economische besluitvorming. Toch zijn vrouwen en meisjes vaak nog achtergesteld ten opzichte van mannen en jongens.

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) voert een beleid waarbij op alle niveaus zowel intern als extern veel waarde wordt gehecht aan de ontwikkeling van de mens, zonder aanzien van gender.

Het directoraat Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers Binnenland (DOAS) springt daarbij in het oog met de hoge bezetting van voorname functies door vrouwen in het hoger- en middenkader. Dit directoraat is trendzetter voor wat betreft de opmars van RO-vrouwen. Op dit directoraat zijn alle drie onderdirecteuren vrouw, drie van de vijf afdelingshoofden zijn vrouw, en zijn haast alle sectiechefs vrouw. Drs. Monique Pintoe, waarnemend onderdirecteur Gemeenschapsontwikkeling, spreekt van een zeer positieve ontwikkeling, met nieuwe en andersoortige uitdagingen dan in de traditionele mannenwereld. “Zoveel vrouwen bij elkaar brengt wel een heel ander leiderschap met zich mee. Bij het onder-directoraat Gemeenschapsontwikkeling is het vaak werken in het binnenland. Carrière maken is voor deze vrouwen dus beslist niet eenvoudig. We blijven de vrouwen dagelijks inspireren, coachen en motiveren om steeds verder te gaan met studeren en niets na te laten wanneer het aankomt op klimmen op de maatschappelijke ladder”. Overigens zijn vijf van de tien onderdirecteuren, verdeeld over vier directoraten, van het vrouwelijk geslacht. Hoewel alle vier directeuren mannen zijn, is de hoge functie van secretaris op het ministerie wel toevertrouwd aan een vrouw.
Niet alleen op het bestuurlijke vlak, doet het ministerie alles aan om de positie van vrouwen te verbeteren. Bij het oppakken van de uitdaging is er ook een proces ingezet waarbij in het binnenland de toegang tot ondernemerschap voor vrouwen in de verschillende sectoren continu wordt vergroot.

Er is een beleid uitgestippeld waarbij plaatselijke vrouwenorganisaties worden betrokken bij het uitvoeren van projecten, samen met nationale en internationale partners. Het betreft in deze projecten in de agrarische sector, waar de vrouwen in het binnenland al decennia hebben bewezen hun gezinnen te kunnen onderhouden met de opbrengsten van hun kostgrond. Thans wordt er uitgekeken naar nieuwe afzetmogelijkheden voor de landbouwproducten van deze overwegend vrouwelijke agrariërs, zodat ze meer inkomsten kunnen genereren. Ook het aspect van kennisvergroting door middel van toegepaste trainingen zal op termijn een wezenlijke bijdrage leveren aan de productiviteit van deze vrouwen, die structureel minder kansen hebben dan de doorsnee Surinaamse vrouw.
Het Ministerie van RO onderstreept daarbij haar visie dat de ontwikkeling van de gemeenschappen in het binnenland gepaard gaat met de ontwikkeling van de vrouwen.
Met het beleid op het ministerie, heeft minister Edgar Dikan een lans gebroken voor vrouwen in het algemeen, en voor binnenlandse vrouwen in het bijzonder. Daarnaast krijgen vrouwen ook de gelegenheid om zich te ontwikkelen en carrière te maken binnen het beleidskader van RO. De vrouwen zetten zich conform hun deskundigheid goed in en hun prestaties worden niet gebagatelliseerd. Naast de dagelijkse zorg voor hun gezinnen, moeten zij zich ook aan het werk waarmaken, en dat vergt nogal wat inspanning. Het ministerie maakt met dit beleid een belangrijk statement en onderstreept dat de kracht van de vrouw zowel fysiek als mentaal, onmisbaar is voor de ontwikkeling van de natie.

Minister Dikan wenst samen met het totale departement, aan alle Surinaamse vrouwen, een productieve Dag van de Vrouw toe en spreekt zijn waardering uit voor de bijdrage van de vrouw in alle aspecten van het dagelijks leven