Verklaring ministerie van Justitie & Politie mbt kwestie mini duikboot

1612

Met betrekking tot de ontdekking van een mini duikboot in ons land wenst het Ministerie van Justitie en Politie de samenleving als volgt te informeren:

28575791_1877365862510021_7382247059752202046_nTot nog toe zijn er 8 (acht) personen in deze zaak aangehouden, waarvan 7(zeven) een Colombiaanse nationaliteit hebben terwijl 1 (één) de Cubaanse nationaliteit bezit. De buitenlanders die vermoedelijk illegaal in Suriname vertoeven zijn op last van het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De informatie aangaande de mogelijke aanwezigheid van een semi – submersible vessel (de technische benaming van deze semi onderzeeër) binnen het Surinaamse grondgebied, is verkregen via internationale partners.

Na intensief speurwerk is het een eenheid van de politie gelukt om genoemd vaartuig te lokaliseren. Hetzij hier benadrukt, dat het verder onderzoek thans wordt verricht door één door het Ministerie van Justitie en Politie en overige veiligheidsdiensten ingesteld Special Task Force, welke onder supervisie staat van de Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie.

Vermeldenswaard is dat hoewel de DEA Head Quarters voor de Guyana ’s in ons buurland Guyana gevestigd is, deze organisatie evenals andere internationale partners nauw samenwerkt met de Surinaamse autoriteiten op het gebied van de bestrijding van illegale drugs. Het Ministerie vraagt begrip van de samenleving voor het feit dat onderzoeksresultaten van dergelijke aard niet direct met het publiek kan worden gedeeld.

Het strafrechtelijk onderzoek in deze zaak wordt onverkort voortgezet. Het valt overigens te betreuren, dat bepaalde personen om politieke- dan wel andere redenen, vroegtijdig de informatie omtrent de ontdekking van het vaartuig in de publiciteit hebben gebracht, met het mogelijk gevolg dat het verder onderzoek in deze kwestie wordt bemoeilijkt. Tenslotte zij vermeld, dat bij voortijdige publiekelijke mededelingen de veiligheid van de bij het onderzoek betrokken functionarissen onnodig in gevaar kan worden gebracht.