Productie van hooglandrijst stijgt

819

‘Ook demonstratieplots Papatam is een succes’

De agrarische sector is de toekomst van Suriname. Dit is wederom bewezen met de proeven die het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij(LVV), verricht heeft met hooglandrijst te Papatam in het district Marowijne. Op dinsdag 6 maart 2018 bracht het ministerie van LVV samen met een delegatie van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en de residerende ambassadeur van Brazilië, Laudemar Aguiar, een bezoek aan de hoogland demonstratieplots in Papatam, waar diverse variëteiten hooglandrijst zijn geteeld.

Het is gebleken dat dankzij de juiste teelttechnieken, de productie is gestegen van 900 kilogram per hectare naar 3.000 kilogram per hectare.
De proeven met hooglandrijst maakt deel uit van de uitvoering van het trilateraal project tussen Suriname, Brazilië en Nieuw-Zeeland met als thema ”Support to the Improvement of the Upland Rice Cultivation in Suriname”. Het project wordt gefinancierd door Nieuw-Zeeland en waar nodig door Brazilië en Suriname. De hoofdtaak van Brazilië is het inkomen met agrarische expertise en technische assistentie. Dit project is geïmplementeerd met als doel de productie van hooglandrijst in Suriname te verbeteren met het oog op voedselzekerheid voor binnenlandbewoners. In het binnenland werd hooglandrijst, ookwel bekend als bergi alesie genoemd, reeds op kleine schaal verbouwd voor eigen gebruik. Middels trainingen heeft het ministerie van LVV daar verandering in gebracht teneinde dit gewas groter en professioneler te verbouwen in de hoop de productie op te voeren. Het is reeds bewezen dat met de bijgebrachte teelttechnieken aan de gemeenschappen, de productie van hooglandrijst driemaal hoger resulteert. Hooglandrijst is een goed alternatief voor rijstbouw gezien de steeds veranderende klimatologische omstandigheden en internationale ontwikkelingen, die de rijstsector in gevaar kunnen brengen. Dit hooglandrijstproject dat in 2015 is gestart heeft reeds geresulteerd in demonstratieplots in onder andere Brokopondo, Atjoni en Papatam.

Minister Soeresh Algoe van LVV wilt de variëteiten aan landrassen die reeds worden geteeld verder stimuleren. Daarnaast zullen andere variëteiten van betere kwaliteit, met een hogere productie en resistentiegraad, uitgetest worden. Door de plaatselijke gemeenschappen hierbij te betrekken, te trainen en te voorzien van goede zaaizaad, kunnen zij beschikken over het complete pakket om hooglandrijst te produceren. Door op een duurzame manier te telen is men verzekerd van voedsel en bij een hoge productie ook van een extra inkomen.