Startsein asfalteringswerkzaamheden mangolaan gegeven

598

Het startsein voor het asfalteren van de Mangolaan, die jarenlang slecht begaanbaar was, is gegeven. Dit gebeurde op vrijdag 09 maart 2018 door de minister van Openbare werken, Transport en Communicatie (OWT&C), Jerry Miranda. De mangolaan is opgenomen in het Dalian 4 project en zal zes (6) maanden duren. Zowel het asfalteren als het ontwateringssysteem zijn meegenomen binnen dit project.

De minister haalde tijdens zijn toespraak aan, dat hij er persoonlijk op zal toezien dat de werkzaamheden goed verlopen. Verder zal het niet zo zijn dat Dalian een start gaat maken en halverwege zal stoppen met de werkzaamheden, verzekerde de bewindsman de bewoners. Ook zal de bewindsman gadeslaan, dat de weg niet overbelast wordt door vrachtwagens die zwaar materieel vervoeren. “Het kost de overheid enorm veel geld om nieuwe wegen aan te leggen. Iedere burger is verantwoordelijk voor het behouden van een lange levensduur van de wegen”, hield de minister de toehoorders voor.

De districtscommissaris van Paramaribo Noordoost, Mike Nerkust, juicht dit heugelijk moment toe. “Deze weg was echt aan rehabilitatie toe. De mensen van dit gebied hebben er recht op dat de straat wordt aangepakt”, geeft de burgervader aan. Hij benadrukt dat het een weg is die al jaren slecht begaanbaar was voor zowel automobilisten als voetgangers. De DC is blij dat de minister er alles aan heeft gedaan om dit project van de grond te krijgen. Op de buurtbewoners doet de burgervader een beroep om de mensen die aan dit project zullen werken te behandelen zoals zij zelf behandeld willen worden en hen alle ruimte te bieden het werk naar behoren te doen.