BTW biedt vele voordelen voor Suriname

687

De Belasting op de Toegevoegde Waarde (BTW) biedt vele voordelen voor ons land. Enkele daarvan zijn het feit dat de opbrengsten ten opzichte van de inkomstenbelasting stabieler zijn.Vanwege het grotere heffing bereik zijn de opbrengsten hoger dan de overige belastingsoorten. Suriname is de enige lidstaat van de Caricom die deze heffing nog niet toepast.

Roy May, directeur van de Belastingdienst zegt aan het NII dat de omzetbelasting vervangen moet worden door een belastingvorm die rechtvaardiger is. Bij de omzetbelasting wordt een groep ondernemers niet belast. De BTW zal daarin verandering brengen. Uit ervaring in andere landen blijkt dat dit systeem beter werkt. Bovendien ontvangt de Staat meer inkomsten dan voorheen het geval was. Op dit moment brengt de Loonbelasting het meeste op voor de overheid. May geeft aan, dat er met de invoering van BTW geen prijsverhogingen volgen. De BTW heeft juist een fiscaal neutrale werking, het streven is om per 1 juli 2018 deze belastingvorm te introduceren. In de tussentijd wordt er keihard gewerkt om alles goed voor te bereiden. Er is volgens de directeur een implementatieteam dat dag en nacht werkt om alles optijd rond te krijgen.

Tegelijk met de invoering van BTW, zal als compenserende maatregel, de belasting op inkomen (loonbelasting en inkomstenbelasting voor zelfstandigen) worden verlaagd. Met de verlaging van de loon- en inkomstenbelasting wordt het besteedbaar inkomen van werkenden verhoogd.
Een belangrijk onderdeel van de BTW is dat bepaalde goederen en diensten, die tot de eerste levensbehoeften behoren, vrijgesteld zullen worden van de BTW. Hetgeen betekent dat er op deze goederen en diensten geen BTW zal drukken. Met name lagere inkomensgroepen zullen met deze vrijstellingen zoveel mogelijk worden ontzien van extra levensonderhoudskosten van  door de BTW. De gemeenschap kan voor informatie terecht op deze link.