Minister SoZaVo leest voor pupillen Nene Crèche

573

“Als het enigszins kon, dan had ik elke dag voorgelezen voor de kinderen”, geeft minister Cristien Polak aan. In verband met de voorleesweek van 04 tot 11 maart 2018, heeft de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) voor de pupillen van de Nene crèche voorgelezen.

De minister heeft uit het boek ‘Bigi bere, bigi ede en fini futu, een boek geschreven door Francis Vriendwijk, voorgelezen voor de kinderen. Voor de bewindsvrouw is het enorm belangrijk dat er voor kinderen wordt voorgelezen, dit omdat het een bepaalde stimulans is in de ontwikkeling van de woordenschat bij het gebruik van de taal. De minister geeft aan, dat op de verschillende crèches die vallen onder SoZaVo, men al geruime tijd is gestart met de Early Childhood Developments (ECD) standaarden en via die standaarden wordt ook het voorlezen gestimuleerd.

Gerda Bijlhout, gepensioneerd Leerkracht tevens leidster van de voorlees en vertelclub ‘voorlezen begint in je eigen belevingswereld’, vertelt aan het Nationaal Informatie Instituut (NII) dat zij op het idee is gekomen om 04 maart uit te roepen tot Nationale voorleesdag om mensen bewust te maken, dat voorlezen en vertellen voor kinderen heel belangrijk is voor hun taalontwikkeling. “Voorlezen is het middel om de taalkloof te overbruggen. Bij voorlezen zijn twee voorwaarden; Het kind moet leren luisteren en het kind moet kunnen praten”, stelt Bijlhout. Na het voorlezen zijn er enkele spelletjes gespeeld met de pupillen.