Luchtvaartdienst wederom een stap vooruit

610

Het hoofd van de Luchtvaartdienst, Faizel Baarn, heeft samen met zijn staf enige tijd terug een start gemaakt om de onderbezetting bij de luchtverkeersleiding op te heffen.

Baarn geeft aan, dat mede door de steun van de Minister van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C), Jerry Miranda, het wederom een feit is dat de Luchtvaartdienst elf nieuwe ADC/APP’ers heeft afgeleverd. Een ADC/APP’ers (Tower controllers) is degene die hun werkzaamheden verrichtten in de luchtverkeerstorens. In het afgelopen jaar heeft de Luchtvaartdienst reeds 16 ADC/APP’ers afgeleverd en 12 Area Controllers.

De Tower controllers zijn afgeleverd na een training van 4 maanden gevolgd te hebben, bestaande uit theoretische en praktische lessen. De opleiding is volledig verzorgd door Surinaamse instructeurs in de faciliteiten van de Luchtvaartdienst. De Luchtvaartdienst heeft bijzonder veel geïnvesteerd in het opzetten van de Suriname Aviation Training Center en is nu in de eindfase om deze faciliteit conform de geldende standaarden officieel in orde te hebben. Hierbij geniet de Luchtvaartdienst hulp en begeleiding van de burgerluchtvaart autoriteit CASAS.

De nieuwe tower controllers worden nu reeds ingezet om de On the Job periode te voltooien. Hierna zullen zij worden uitgecheckt, waarna zij hun brevetten in ontvangst mogen nemen van CASAS.

Baarn geeft aan, dat conform het uitgestippeld beleid van de Luchtvaartdienst medio maart, de start worden gemaakt met de Basic Air Traffic Services (BATS) opleiding waaraan bijkans 40 cursisten zullen deelnemen. De groep is reeds geruime tijd bezig mee te kijken in de operatie van de luchtverkeer leiding. Dit zal ook maken dat zij gemakkelijker de BATS-opleiding halen.

Het traject voor regelmatige refresher courses is reeds in kaart gebracht alsmede de middelen hiervoor. De Luchtvaartdienst maakt zich op dit moment sterk voor een constante vooruitgang op het gebied van professionalisme, continuïteit en duurzaamheid.