Start registratie voor bromfietscertificering

773

Bromfietsers worden in de gelegenheid gesteld zich te registreren voor het afleggen van het examen in verband met de bromfietscertificering. Met het staatbesluit van 2017 nummer 119 is de certificering wettelijk vastgesteld. In de wetgeving is opgenomen, dat degenen die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en wensen deel te nemen aan het verkeer als bromfietsbestuurder, zich dienen te laten certificeren. Dit houdt in dat zij een theoretische toets met goed gevolgd moeten hebben doorlopen. Dit kunnen zij doen vanaf donderdag 15 maart 2018.

Op de dag van de registratie krijgt de kandidaat een datum om het examen af te leggen.
De registratie dagen zijn maandag tot en met vrijdag vanaf 07.30 uur tot en met 11.30 uur.
De examinandus dient bij zich te hebben:
Een uittreksel
2 pasfoto’s
Een doktersverklaring
Leges van SRD 50
Identiteitskaart kaart

Elke deelnemer mag vooraf op de website van de politie www.politie.sr op de banner bromfietscertificaat klikken om het registratieformulier vooraf uit te printen en in te vullen. Hierdoor voorkomt de kandidaat een lange wachttijd op de afdeling Rijbewijzen.

De afdeling Rijbewijzen doet een beroep aan bromfietsers om zoveel als mogelijk gevolg te geven aan deze oproep. Degenen die reeds over een rijbewijs beschikken, hoeven zich niet meer aan te melden voor een bromfietscertificaat.

Tot en met 11 december 2020 wordt eenieder in de gelegenheid gesteld zich te certificeren. Na deze datum zullen er maatregelen worden getroffen tegen degene die bij een eventuele verkeerscontrole niet over een certificaat beschikt.

Aan eenieder wordt gevraagd hiermede rekening te houden. Dit vermeld het Korps Politie Suriname op haar website.