President Bouterse neemt geloofsbrieven in ontvangst

698

De niet residerende ambassadeurs van Spanje, Pakistan, Duitsland en Nigeria hebben hun geloofsbrieven aan president Desiré Bouterse aangeboden. Dit gebeurde vandaag op het presidentieel paleis. Morgen donderdag 15 maart valt de ambassadeur van Finland, Jukka Pietikäinen, de eer te beurt.

De rode draad tijdens de plechtigheden was de goede bilaterale band die Suriname heeft met deze bevriende naties. President Bouterse en de ambassadeurs hebben gesproken over welke stappen ondernomen kunnen worden om de onderlinge samenwerking te verbeteren. Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken was tijdens de officiële plechtigheden ook aanwezig.

pakistan-1024x576De Spaanse ambassadeur Javier Maria Carbajosa Sanchez gaf aan, dat er gekeken is welke projecten gezamenlijk kunnen worden uitgevoerd. De diplomaat noemde projecten in het kader van de agrarische sector en toerisme waar de beide landen samen zullen werken. Hij heeft als standplaats Port of Spain.

De ambassadeur van Pakistan, Najm us Saqib, die als standplaats Brasilia heeft gaf na het onderhoud met het staatshoofd aan, dat getracht zal worden projecten uit te voeren ten voordele van zowel de Pakistaanse als de Surinaamse bevolking. Er is van gedachten gewisseld over de handel. Pakistan kan ook de nodige technische assistentie verlenen op het gebied van irrigatietechnieken, zei ambassadeur us Saqib die ook de jarenlange vriendschap met Suriname op prijs stelt.

duitsland-640x360De Duitse diplomaat Holger Michael bracht waardering uit over de wijze waarop Suriname tracht het regenwoud te beschermen. Duitsland kan op dit stuk en het bestrijden van de effecten van klimaatsverandering een bijdrage leveren. De ambassadeur gaf ook aan, dat ook samengewerkt kan worden op het vlak van duurzame energie en economie. De ambassadeur heeft als standplaats Port of Spain.

nigeria-640x360Suriname kan met Nigeria rekenen op versterking van de bilaterale relatie zei ambassadeur Alhaji Hassan Jika Ardo. De beide landen hebben veel gemeen. Met het leiderschap in Nigeria en Suriname kan er veel van de mogelijkheden gebruik worden gemaakt. De ambassadeur die Port of Spain als standplaats heeft, ziet ondermeer mogelijkheden in de agrarische sector en de mijnbouw. De diplomaat nodigde Surinamers uit om een bezoek te brengen aan zijn land.