Projectcontracten afstandsonderwijs en bouw Cenasu hoofdkwartier ondertekent

508

Directeur Natasha Bennanon van Onderwijs Wetenschap en Cultuur ondertekende onlangs een tweetal projecten die dit jaar in uitvoering gaan. Het gaat in deze om de opstart van het Afstandsonderwijs en de aanleg van een gebouw voor het Centrum Nascholing Suriname (Cenasu).

Voor het afstandsonderwijs is ruim 480.000 Amerikaanse dollar ter beschikking gesteld. Voor dit bedrag is het bedrijf Integrated Computer Services N.V. (ICS) aangetrokken voor de aankoop van apparatuur. Hierbij moet gedacht worden aan onder meer computers, servers en internetaansluitingen. Dit alles zal ondergebracht worden in zeven door het ministerie aangewezen praktijkcentra die zijn opgezet als onderdeel van het Technical and Vocational Education and Training (TVET) project voor de aanpassing van het beroepsonderwijs teweeg zal brengen. Het Polytechnic College (PTC) is coördinator van dit geheel.
Voor het op te zetten gebouw van Cenasu werd het contract ondertekend met het ingenieursbureau SINTEC N.V. Het bedrijf zal de ingenieurswerkzaamheden verrichten voor ruim 180.000 Amerikaanse dollar gedurende 24 maanden. Het nieuw gebouw, die op het achterterrein van het hoofdkantoor van het MINOWC zal staan, stelt Cenasu in de gelegenheid beter haar doelen te bereiken. Het centrum is verantwoordelijk voor de permanente nascholing van onderwijsgevenden en niet-onderwijsgevenden van het ministerie. Hierdoor wordt de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd. De bouw valt onder het Basic Education Improvement Program (BEIP) fase 2. De start is gepland voor november dit jaar.