SWM ontvangt nieuw KIWA-certificaat

906
Mw. M. Linger-Jubithana, Hoofd van de afdeling HSEQ, overhandigt het Kiwa-certificaat aan de directeur van de SWM, dhr. M. Oosterling

De NV Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) heeft onlangs een nieuw certificaat ontvangen van Kiwa. Dit betekent dat haar kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de norm van het NEN-EN ISO 9001:2015. Eerder, in 2012, had de SWM zich al gecommitteerd aan de internationale ISO 9001:2008 norm. Nu is het bedrijf per 15 januari 2018 volgens de nieuwe ISO norm ge-audit en gecertificeerd. De overhandiging van het certificaat aan de directeur van de SWM, dhr. M. Oosterling, vond op woensdag 14 maart j.l plaats.

Drinkwatervoorziening
Drinkwater is onontbeerlijk voor de mens en is een van de eerste levensbehoeften voor onze bevolking. Zonder drinkwater kunnen wij immers niet (over) leven. Met de slagzin “Gezond drinkwater voor een ieder” heeft de SWM de taak op zich genomen om een goede en betrouwbare drinkwatervoorziening te garanderen. Op deze manier levert de SWM een substantiële bijdrage aan de volksgezondheid van de Surinaamse bevolking en tevens een bijdrage aan de economische ontwikkelingsmogelijkheden van het land. De SWM is verantwoordelijk voor de winning van ruwwater, productie en distributie van drinkwater tot aan de watermeter bij de klant. De bedrijfsactiviteiten (het produceren, distribueren en verkopen van water) vinden op verschillende locaties plaats. Om een gedegen bedrijfsvoering te hebben is een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem onontbeerlijk.

Kwaliteitsbeleidsverklaring
Het kwaliteitsbeleid van de SWM is erop gericht om betrouwbaar en veilig drinkwater op een duurzame en verantwoorde wijze aan de gemeenschap te leveren. De SWM verbindt zich daarom te voldoen aan wet- en regelgeving die van toepassing is op de drinkwatervoorziening in Suriname. Dit doel wil zij bereiken door gebruik te maken van de daartoe uitgeruste zuiveringsinstallaties en transport- en distributiesystemen, het trainen van medewerkers, het regelmatig en adequaat communiceren met alle betrokken actoren en het verhogen van de klanttevredenheid door het verschaffen van producten en diensten die voldoen aan de overeengekomen eisen van de klant. Bij het formuleren en bekendmaken van de kwaliteitsdoelstellingen wordt de nadruk gelegd op de continuïteit van het kwaliteitsmanagementsysteem. Daarbij wordt er gestreefd naar een voortdurende verbetering van zowel het kwaliteitsmanagementsysteem als de dienstverlening van de SWM.