Criminele handelingen jeugd besproken in interdepartementale meeting

497

Het Korps Politie Suriname, het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur en het ministerie van Sport en Jeugdzaken hebben een interdepartementale meeting gehad. Deze meeting, die op woensdag 14 maart 2018 plaatsvond is op voorstel van het hoofd van de afdeling Jeugdzaken, de inspecteur van politie 2e klasse Maureen Palmtak gehouden. Het onderwerp tijdens deze ontmoeting was de aanpak van criminele handelingen van sommige jeugdigen, dit naar aanleiding van de gevallen van criminaliteit waar jeugdigen bij betrokkenen zijn.

De politie wordt dagelijks geconfronteerd met gevallen variërend van vechtpartijen op scholen, veelal met wapens of scherpe voorwerpen, verkoop van drugs, gangvorming tot diefstallen. Het meest voorkomende is het hebben van scherpe- of steekvoorwerpen. Er zijn oplossingsmodellen aangedragen tijdens het overleg. Eén van de eerste stappen is dat de controle op de scholen zal worden geïntensiveerd. In het school regelement wordt opgenomen dat het verboden is om met wapens of andere voorwerpen die niet voor de school bestemd zijn op school te komen. Het ministerie van Onderwijs zal via alle scholen de schoolreglementen wederom laten verstrekken aan de ouders en de leerlingen.

Er zullen op verschillende scholen steekproefcontroles worden uitgevoerd door de schoolleiding of de leerkracht. Wanneer de jeugdige weigert zich te onderwerpen aan de controle zullen de ouders erbij worden gehaald en indien nodig de politie.

De modellen die zullen worden uitgevoerd zijn in het voordeel van de veiligheid van de jeugd en de leerkrachten. Alle stakeholders zijn het erover eens dat er een multidisciplinaire aanpak is vereist voor dit probleem. Op ouders en verzorgers wordt een beroep gedaan om hun ondersteuning te geven, dit meld het Korps Politie Suriname op haar website.