Regering bekijkt extra voorzieningen om pluimveesector te stimuleren

709

De regering bekijkt samen met de pluimveesector de mogelijkheden om extra voorzieningen te scheppen. Deze voorzieningen moeten de sector verder stimuleren. Een van de maatregelen is om de extra opbrengsten die gehaald worden door de verhoging van de invoerrechten op kip, in de pluimveebranche te investeren.

Dit zei minister Gillmore Hoefdraad in De Nationale Assemblee tijdens de commissievergadering over de ontwerpwet houdende wijziging van enige tariefposten betreffende vlees en eetbare slachtafvallen van pluimvee. De investering zoals door de minister aangehaald kan inhouden dat bestaande veevoerfabrieken uitgebreid wordt of dat er nog een extra fabriek hiervoor wordt opgezet zodat de sector in voldoende mate van voer voorzien kan worden. De regering kan met de sector ook kijken naar startende kipkwekers om hen financieringsmogelijkheden en andere vormen van ondersteuning te bieden. De lokale kwekers moeten een gezond investeringsklimaat krijgen met goede toekomstperspectieven, zei minister Hoefdraad. Het is ook de bedoeling dat de consument op basis van het eerdergenoemde de verlichting gaat voelen.

Minister Hoefdraad hield het parlement enkele cijfers voor ten aanzien van de opbrengsten van importkip en kipdelen in de periode september 2017 tot en met februari 2018. In totaal is dat een bedrag van SRD. 22,3 miljoen. In de periode september 2016 tot met februari 2017 was dat SRD.13 miljoen.

In zijn betoog liet de bewindsman ook weten dat de sector nu al de nodige ondersteuning krijgt. Hij gaf aan, dat de pluimveesector in aanmerking is gekomen voor vrijstelling van invoerrechten op verpakkingsmateriaal en op grondstoffen ter vervaardiging van voer en halffabrikaten. Voorts komen deze ondernemers in aanmerking voor gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten voor het importeren van bedrijfsgoederen.