Openbaar Ministerie nieuwbakken substituut-officier rijker

831

Rechter Ingrid Chhangur- Lachitjaran heeft een nieuwe substituut – officier van Justitie erbij. Mirella Melanie Marjorie van Dijk werd bij het Openbaar Ministerie (OM) op vrijdag 23 maart 2018 geïnstalleerd. Hiermee is volgens hoofdofficier Cynthia Klein en de deken van de Orde van Advocaten, Harish Monorath het orgaan weer versterkt. “Het is een verlichting voor het Openbaar Ministerie. Wat ik u wil meegeven is dat u voorzichtig en nauwkeurig uw werk moet doen zoals u altijd in de verschillende functies gediend heeft op het Parket van de Procureur – Generaal”, woorden van de Hoofd Griffier Klein.

We zijn zeer verheugd met deze aanwinst gaf Harish Manorath aan. “Het is een mijlpaal voor de rechtsstaat, omdat er na jaren weer een installatie heeft plaatsgevonden van een Substituut officier van Justitie. Dit beroep eist goede werklust, gedrevenheid, goede contactuele eigenschappen en dat alles bezit Van Dijk. In de economische situatie waarin wij nu verkeren, moet het in je zitten het rechtsstaat te blijven dienen. Ik wens je veel wijsheid, geluk en plezier toe”, zegt de Deken van de Orde van Advocaten Harish Manorath.

Rechter Chhangur – Lachitjaran zegt dat het een voorrecht is om Magistraat te zijn. “Eén van de taken is zorgen dat de uitspraken van de rechter worden uitgevoerd. Heb geloof in uw zelf, Steeds blijven scholen; dit is niet het einde”. Tot slot gaf rechter Lachitjaran aan dat zaken op haar pad zullen komen, maar dat ze te allen tijde op een integere wijze ermee moet omgaan bij het uitvoeren van haar taken. De nieuwbakken substituut – officier van Justitie, Mirella van Dijk vindt de installatie een enorme opluchting. “Je wordt een ander mens, zonder dat jij het doorhebt”, is de beschrijving die de nieuwbakken Officier van Justitie geeft aan de opleiding die zij heeft afgerond. Ze is haar familie dankbaar voor de ondersteuning. Ook de gewezen Procureur Generaal Suhbaas Punwasi werd bedankt voor de wijze lessen die zij van hem meekreeg. Zij beloofde eerlijk en oprecht te zullen werken volgens de wettelijke voorschriften.