Suriname zet de eerste stap naar de Ontwikkeling van een Nationale Halal Standaard

839
Technische Commissie voor de ontwikkeling van de Nationale Halal Standaard met als voorzitter dhr. Stanley Soeropawiro (Stichting Itqon), Ondervoorzitter dhr. Reinier Taus (Min. LVV) en Technisch Secretaris dhr. Tanwir Hassankhan (SSB)

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft onlangs een aanvang gemaakt met het standaardisatieproces voor de ontwikkeling van een “Nationale Halal Standaard”. In het kader hiervan, vond op dinsdag 20 maart 2018 de officiële installatie plaats van de Technische Commissie (TC) die zich hierover zal buigen.

Het doel van het ontwikkelen van de Nationale Halal standaard is om de consument (in het bijzonder de moslimgemeenschap) te beschermen tegen misleidende verklaringen en/of advertenties van bedrijven. Daarnaast is de vraag naar een Halal standaard vanuit de industrie heel erg hoog. De industrie onderstreept dat halal niet alleen te maken heeft met het religie Islam, maar ook met de productie van voedsel veilige en gezonde producten.

Deze Technische Commissie bestaat uit deskundigen die heel veel kennis en ervaring hebben over het begrip Halal en de daarbij horende procedures. De commissie vormt een weerspiegeling van deskundigen uit alle stakeholdergroepen, zoals vertegenwoordigers van: het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T), Stichting Itqon, Stichting Al-Khemia, Doksenclub, Stichting Pluimvee kwekers collectief Suriname (PKS), Stichting der Islamitische gemeenten in Suriname, de Surinaamse Moslim Federatie en de Islamitische vereniging Himayatul-Islam.

De Technische Commissie zal zich in de komende periode wijden aan het ontwikkelen van de Nationale Halal standaard waarbij de ‘General Guidelines on Halal Food’ van de OIC/ SMIIC als basis gebruikt zal worden. De commissie zal deze standaard kritisch doornemen en nagaan als deze van toepassing is op de Surinaamse samenleving. Waar nodig zullen er correcties of aanvullingen gepleegd worden, waarna de draft nationale standaard voor commentaar naar diverse stakeholders zal worden verzonden.