LVV werkt aan bewustwording pesticide gebruik

494

Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, voert bewustwordingscampagnes uit betreffende pesticiden. Vorig jaar is de afdeling Bestrijdingsmiddelen van het onderdirectoraat Landbouwkundig Onderzoek, Afzet, en Verwerking (ODLOAV) van start gegaan met dit project onder scholieren en bedrijven. Het gaat om het project “Verantwoord Omgaan met Bestrijdingsmiddelen of te wel pesticiden”.
Bestrijdingsmiddelen zijn alle stoffen (biologische en chemische) die je kunt gebruiken voor het bestrijden of beheersen van ziekten en plagen in huishoudens, landbouw en veeteelt. Het grote publiek weet weinig over pesticiden, hoewel de meesten in hun dagelijkse activiteiten gebruik hiervan maken. Meestal wordt het onjuist toegepast en maakt men geen gebruik van de PPE, Personal Protective Equipment, met als gevolg aantasting van de gezondheid van mens, dier en milieu. Onder PPE wordt verstaan de juiste beschermende kleding met name een respirator (mondkap met filter), industriële handschoenen, een veiligheidsbril, laarzen, langemouw en langebroek en een hoofddeksel.

29542239_1988939784767989_1836827799724388914_nHet ministerie heeft er bewust voor gekozen voorlichtingsessies te verzorgen op scholen aangezien de jeugd de toekomst is van morgen. Werken aan hun bewustwording kan een mindshift teweeg te brengen. Ook is gebleken dat ouderen eerder luisteren naar hun kinderen dan naar voorlichters, wanneer die hen willen wijzen op de gevaren van bestrijdingsmiddelen. Oude gewoonte van “wij doen het al jaren zo en er gaat niets mis”, is reeds achterhaald.

Verschillende basis-, VOJ- en VOS-scholen in de districten Commewijne, Marowijne, Wanica en Paramaribo zijn aangedaan, waaronder Openbaar Mulo school Ellen, Henry N. Hassankhan Scholengemeenschap en Openbaar Mulo J.S Hubertus Waaldijk school. Naast de scholen worden ook aan bedrijven en landbouworganisaties die met pesticiden werken, deze informatiesessies verzorgd. Het blijkt veelal dat de werknemers en hun superieuren niet of onvoldoende op de hoogte zijn van de gevaren waar ze aan worden blootgesteld bij het werken met pesticiden. Tijdens de infosessies worden zowel de werknemers als leidinggevenden van het bovengenoemde bewust gemaakt om op verantwoorde wijze te werken met bestrijdingsmiddelen. Dennebos NV, Sheruna Medical N.V., Stichting Sisa en de Koöperatie van Groentenverbouwes van Pettenpolder G.A. in Nickerie, zijn enkele bedrijven en landbouworganisaties die een training hebben gehad van de afdeling Bestrijdingsmiddelen

Uit de vragen die gesteld werden en gemaakte opmerkingen tijdens de informatiesessies blijkt dat er weinig kennis is en onverantwoord wordt omgegaan met pesticiden. Het is de taak van het ministerie van LVV om de samenleving te voorzien van informatie, trainingen, begeleiding en het creëren van bewustwording bij zowel boeren als overigen. Eenieder kan terecht bij de afdeling Bestrijdingsmiddelen voor informatie over pesticiden. Het ministerie gaat verder met dit project in de overige districten om zoveel mogelijk mensen te bereiken in Suriname teneinde een verantwoorde pesticide beleid uit te voeren.