Opruiming grof- en zwerfafval uit inheemse dorpen Para

587

De afdeling Milieu- en Gezondheidsdienst van het Commissariaat Para, heeft in samenwerking met het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) een opruimingscampagne gevoerd in de inheemse dorpen Wit Santi, Cabendadorp en Matta. De dorpen zijn ontdaan van alle zwerf- en waterhoudend grofvuil.

Bij de opruiming is geconstateerd dat grof- en zwerfafval zoals: durotanks, vaten, oude ijskasten, oude wasmachines en plasticflessen in overvloed aanwezig waren. Dit zijn uitstekende broedplaatsen voor muskieten.

Deze opruiming is preventief en aan de bewoners werd gevraagd grofvuil op hun erven te verzamelen en aan te bieden voor afvoer. Het BOG heeft de gemeenschap ook door middel van voorlichting erop gewezen dat zij constant alle broedplaatsen van muskieten moeten elimineren