Financiering import grondstoffen voor verhoging productie van lokale producenten

579

Om verhoging van de lokale productie van geselecteerde basisgoederen te stimuleren, heeft de Regering een bedrag van USD 35 miljoen beschikbaar gesteld aan lokale producenten voor de import van benodigde grondstoffen. In dat kader vond op vrijdag 23 maart 2018 op het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme de tweede bijeenkomst plaats, waarbij de lokale producenten, importeurs en groothandelaren van grondstoffen zijn geïnformeerd. De eerste bijeenkomst over de import van input voor verhoging van de land-tuinbouwproductie is gehouden op dinsdag 20 maart 2018 bij het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij.

Het ministerie van Handel Industrie & Toerisme, die de algehele coördinatie heeft van dit project, wil hiermee lokale producenten zoveel mogelijk betrekken bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het project. Benadrukt werd dat de grondstoffen via een openbare internationale aanbesteding zullen worden geïmporteerd, waarbij de beste prijs-kwaliteit-leveringsconditie-verhouding in beschouwing genomen zal worden. De betaling voor de geïmporteerde grondstoffen zal in SRD geschieden.

Over de prijzen van de geselecteerde basisgoederen die lokaal geproduceerd zijn met de speciaal daarvoor geïmporteerde grondstoffen zullen vooraf afspraken worden gemaakt met de desbetreffende lokale producenten. Binnen dit project zijn er ook bedragen ter beschikking gesteld voor de import van input voor verhoging van land- en tuinbouwproductie en voor medicijnen en medische verbruiksartikelen.

De Interdepartementale Commissie gaf middels een uiteenzetting het doel en de procedure van dit project aan. Benadrukt werd, dat de uitvoering zal starten met de publicatie van een algemene bekendmaking, de zgn. “General Procurement Notice”, gevolgd door specifieke bekendmakingen, de zgn. “Special Procurement Notice” t.b.v. van de openbare internationale aanbesteding, waaraan ook lokale importeurs mogen meedoen.