Nationale Standaard voor Brandveilig gebruik voor gebouwen in Suriname

663
Technische Commissie voor de ontwikkeling van de Nationale Brandveilig gebruik voor gebouwen in Suriname Standaard met als voorzitter dhr. Iwan Marengo (Korps Brandweer Suriname), Ondervoorzitter dhr. Leandro Telting (Jettza International NV) en Technisch Secretaris mw. Nazerien Hausil (SSB)

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft onlangs een aanvang gemaakt met het standaardisatie proces voor de ontwikkeling van een “Nationale Brandveilig gebruik voor gebouwen in Suriname Standaard”. In het kader hiervan, vond op donderdag 22 maart 2018 de officiële installatie plaats van de Technische Commissie (TC) die zich hierover zal buigen.

Het doel voor het ontwikkelen van de standaard Brandveilig gebruik voor gebouwen in Suriname is om nadere voorwaarden te stellen bij het verlenen van een vergunning voor brandveilig gebruik voor gebouwen, volgens het Bouwbesluit ter voorkoming van brandgevaar in Suriname. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld huizen, restaurants en winkels die worden verbouwd voor het verrichten van andere activiteiten dan waarvoor die oorspronkelijk bestemd waren. Dit alles zonder rekening houdend met andere/ bijkomende voorwaarden/ richtlijnen bij de wijziging. De Technische Commissie Brandveilig gebruik voor gebouwen in Suriname bestaat uit deskundigen die veel kennis en ervaring hebben over het brandveilig gebruik voor gebouwen en de daarbij behorende procedures. De Technische Commissie vormt een weerspiegeling van deskundigen uit diverse stakeholdersgroepen, zoals vertegenwoordigers van het Ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, NV Energie Bedrijven Suriname (EBS), Korps Brandweer Suriname, Milieu en Gezondheidsdienst Zuid- Oost Wanica, het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (Nimos), Ingenieursbureau Sunecon, Jettza International N.V. en Alles NV Handelsonderneming. De Technische Commissie zal zich in de komende periode wijden aan het ontwikkelen van de Nationale standaard voor Brandveilig gebruik voor gebouwen in Suriname, waarbij het Brandpreventiebeleid bestaande bouw van het Korps Brandweer Suriname en het Bouwbesluit 2003 als basis gebruikt zullen worden. Nadat de commissie een eerste concept standaard heeft geformuleerd, zal deze voor public comment naar diverse stakeholders worden gezonden. Alleen met de steun van alle stakeholders zullen de echte voordelen en de impact van standaardisatie in onze nationale economie worden gerealiseerd.