RGB en SCF ondertekenen financieringsovereenkomst Kustvogelproject

567

Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) en de Suriname Conservation Foundation (SCF) hebben een financieringsovereenkomst met betrekking tot het Kustvogelproject getekend. De bedoeling van dit project dat vandaag dinsdag 27 maart is getekend, is om een stukje educatie te verzorgen aan de gemeenschap als het gaat om de aanpak van het probleem van bedreigde kustvogels.

Het ministerie zal door de SCF bijgestaan worden om een stukje bewustwording op gang te brengen. Minister Roline Samsoedien geeft aan, dat haar ministerie er is om bij te dragen aan de natuurbescherming. De vogels voor de kust waaronder de Rode Ibis worden bedreigd door menselijk handelen. Het Bigi Pan gebied is een plek waar ondermeer de Rode Ibis gevaar loopt. Omdat het ministerie reeds geconstateerd heeft dat het aantal beschermde vogels aan het afnemen is, is het noodzakelijk om via controle en voorlichting hierin verandering te brengen, meent de bewindsvrouw. Minister Samsoedien vindt dat de bewustwording het best bij de jeugd kan beginnen wat al een grote stap in de goede richting is. RGB-directeur Leandra Woei gaf aan, blij te zijn met de ondertekening van deze overeenkomst. Het ministerie beseft hierbij niet alleen het werk aan te kunnen en daarom gekozen heeft om het samen met partners te doen. Ook zij benadrukt het belang van bewustwording onder het volk zodat de vogels beschermd worden.

Directeur Henna Uiterloo van de SCF geeft aan, dat haar organisatie het enige Surinaamse financieringsmechanisme is wanneer het gaat om de bescherming en het duurzaam gebruik van de biodiversiteit. Kustvogels zijn onderdeel van de biodiversiteit. Ze zijn niet alleen mooi om te zien maar hebben ze ook hun functies binnen de natuur, zegt de directeur. De SCF ondersteunt het ministerie van RGB al jaren op dit stuk. De overeenkomst die getekend is betreft de tweede fase van het project dat drie jaar in beslag zal nemen. SCF wil samen met het ministerie de samenleving ontmoedigen om langer op deze vogels te jagen. De financieringsovereenkomst behelst een bedrag van ruim SRD. 250.000