Cassaveproject ter stimulering van de cassave-industrie

657

Met de uitvoering van het project “Cassava industry – Production and Processing Technology Validation and Dissemination” gaan Suriname, Trinidad en Dominica de komende tijd onderzoeken of het haalbaar is de cassaveindustrie in het Caribisch Gebied te ontwikkelen. Het doel van dit project is de ontwikkeling van de waardeketen binnen de cassavesector met focus op het aanbod en de opbrengst door verbeterde en verhoogde productie-, verwerkings- en marketingtechnologieën.

De Caribische Ontwikkelingsbank (CDB) heeft voor dit onderzoek ruim 1,2 miljoen US Dollar vrijgemaakt. De Wereld Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) zal het project coördineren en in samenwerking met de drie bovengenoemde landen uitvoeren. In het kader hiervan heeft Suriname de afgelopen maand (februari) een Letter of Agreement (LoA) getekend met de FAO. Dit regional project beoogt de bijdrage van cassave duurzaam te doen benutten als onderdeel van voedselzekerheid en het realiseren van een cassave-industrie. Er zullen onder andere onderzoek en aanbevelingen worden gedaan met betrekking tot verbeterde cassavevariëteiten en technologieën. Dit moet bijdragen aan het verhogen van de productiviteit en ertoe leiden tot verlaging van de productiekosten van cassave om zo het concurrentievermogen van de sector te verbeteren. In het project is ook marktonderzoek meegenomen om de vraag naar cassave en -producten, zoals brood en cassavechips, vast te stellen. Evenzo zullen onder meer bakkerijen worden gestimuleerd om cassavemeel te gebruiken voor het bakken van brood ter gedeeltelijke vervanging van geïmporteerd tarwemeel. In november van het vorig jaar zijn reeds trainingen aan enkele bakkers verzorgd, waarbij zij geleerd werden om brood te bakken op basis van 40% cassavemeel. Het resultaat hiervan kan als veelbelovend worden aangemerkt. Suriname exporteert reeds op bescheiden schaal cassava en cassaveproducten.-