Het komt nogal vaak voor dat patiënten met bepaalde ziektebeelden vanwege een of andere reden niet verder in Suriname behandeld kunnen worden. Voor de nodige medische zorg moeten zij dan uitgezonden worden naar het buitenland. De stichting Staats Ziekenfonds (SZF) voert namens de regering, in deze het ministerie van Volksgezondheid, de opdracht uit om patiënten te begeleiden die in aanmerking komen voor verdere medische behandeling in het buitenland. De afdeling Afbouw Regeling Medische Uitzendingen Lokale Opbouw Voorziening (ARMULOV) is hiermee belast.

Volgens dokter Humphry Hasrat, Hoofd Medische Dienst bij het SZF, is deze regeling een van de meest sociale die wij in Suriname kennen. In gesprek met het Nationaal Informatie Instituut benadrukte dokter Hasrat dat elke ingezetene in Suriname een beroep kan doen op de ARMULOV-regeling. Aan het uitzenden van patiënten naar het buitenland zijn vaak hele hoge kosten verbonden. Desondanks wordt er alles in het werk gesteld om zoveel als mogelijk patiënten te helpen. Volgens de regeling die is vastgesteld wordt er een kleine bijdrage gevraagd voor onder andere de ticketkosten. De minderdraagkrachtigen kunnen altijd een beroep doen op de afdeling ARMULOV van het SZF en gezamenlijk zal er naar een oplossing gezocht worden. Dokter Hasrat betreurt af en toe de gevallen waarbij het SZF negatief in de publiciteit wordt gebracht. “De grote pot voor het wegsturen en behandelen van patiënten is verzekerd. Dat is voor rekening van de staat, Suriname betaalt dat”, benadrukte de arts. Het SZF is de regering, namens de vele patiënten die eerder geholpen zijn, enorm dankbaar.