Presidentiële Commissie Evaluatie Kiesstelsel brengt advies uit aan president Bouterse

556

De Presidentiële Commissie Evaluatie Kiesstelsel heeft advies uitgebracht aan Zijne Excellentie President Desiré Delano Bouterse. In het document wordt het staatshoofd geïnformeerd over de werkzaamheden die de commissie heeft gericht teneinde te geraken tot voorstellen met betrekking tot het aanpassen van het kiesstelsel.

Voorzitter van de commissie tevens voormalig president van de Republiek Suriname de heer Jules Wijdenbosch zei bij de overhandiging aan de president, dat in het voortraject er presentaties en consultatierondes zijn gehouden met politieke partijen zowel in De Nationale Assemblee als politieke organisaties daarbuiten. Dit was nodig om goed werk te kunnen leveren voor de Surinaamse samenleving, benadrukte de commissievoorzitter. Behalve de politieke partijen zijn ook andere organisaties en deskundigen gehoord. De inzichten van deze groepen als de voorstellen van de presidentiële commissie zijn vervat in het document welke vandaag donderdag 29 maart 2018 aan de president van de Republiek Suriname zijn aangeboden.

President Bouterse zei bij het in ontvangst nemen van het document blij te zijn met de inzet van de commissie. Het staatshoofd gaf aan, dat de inzichten en voorstellen verder bediscussieerd zullen worden.

De presidentiële commissie is door de regering belast met deze taak aangezien politieke organisaties bedenkingen hebben over bepaalde bepalingen in de kieswet. Voor de goede orde wenst de commissie niet uitgebreid ingaan op de inzichten en het advies aangezien de regering zich nog over het document moet buigen. De commissie bestaat verder uit Edith Tilon M.Ed, Mr. Maya Manohar, Mr. Ceciel Pinas, Isaak Soerokarso, Raymond Landbrug en Aroon Samjhawan Bsc.