Kindertehuis Stichting Koningskind ontvangt welkome geste van NV Havenbeheer

438

Het kindertehuis van Stichting Koningskind aan de Linnaeusstraat te Paramaribo heeft een donatie ontvangen van NV Havenbeheer. Dit vond op donderdag 29 maart plaats

Het gaat om een goed gevuld pakket, bestaande uit levens- en schoonmaakmiddelen. Merugia Sordam overhandigde namens NV. Havenbeheer het pakket aan de voorzitter van Stichting Koningskind, Ruben Braaf. Havenbeheer deed de geste in verband met de Paasdagen. Het bedrijf gedenkt jaarlijks tijdens de feestdagen, met name hulpbehoevende kinderen in tehuizen. Braaf is het staatsbedrijf heel erkentelijk voor de geste, omdat dit tehuis evenals vele anderen het moet hebben van de samenleving, vooral het bedrijfsleven, om het hoofd boven water te houden. Hij bedankte NV. Havenbeheer mede namens het bestuur, de huismoeder en de kinderen dan ook heel hartelijk voor het pakket.

Slagzin stichting Koningskind:

“Help ons helpen de dromen van kansarme- en weeskinderen te laten uitkomen en hen een fijne toekomst te bieden”.

Stichting Koningskind is een Christelijke organisatie met als doel het opvangen, begeleiden en/of opvoeden van kansarme- en weeskinderen in Suriname. Dit doet zij door het creëren van een familie- of huisgemeenschap waarbij saamhorigheid, veiligheid en welzijn voorop staan. Het kind kan zich hierbij ontplooien in een klimaat van geborgenheid en liefde. Stichting Koningskind is officieel in Suriname ingeschreven.

In het tehuis aan de Linnaeusstraat worden momenteel 7 kinderen, in de leeftijd van 6 tot 18 jaar opgevangen. Het gaat om 3 meisjes en 4 jongens. Ze zijn allen schoolgaand en bezoeken de basisschool, het MULO, de Technische school en het Natin.

Opname in het kindertehuis

In het tehuis worden verwaarloosde-, achtergestelde-, mishandelde- en weeskinderen opgenomen. Zij worden opgevangen op verzoek van de Politie-jeugdzorg en het Bureau Familie Rechtelijke Zaken, BUFAZ. Vanwege de huidige economische situatie, het bedrijfsleven geeft steeds minder en de overheid komt haar maandelijkse plicht van financiële ondersteuning jegens het tehuis niet na, kunnen er steeds minder kinderen worden opgevangen.

Schoolbegeleiding en Sport

In de tussentijd wordt het werk, waaraan Stichting Koningskind zich heeft gecommitteerd, normaal voortgezet. De kinderen worden in een huis- en gezinssituatie opgevangen, waarbij zij de nodige zorg en geborgenheid kunnen genieten. Ze krijgen de nodige schoolbegeleiding en worden in de gelegenheid gesteld te sporten en muziek te beoefenen. Zo hebben de pupillen op sportgebied verschillende prijzen kunnen binnenhalen. Tijdens de Nationale Karatekampioenschappen van de vorige maand hebben zij 2 gouden, 2 zilveren en 1 bronzen medaille in de wacht gesleept.