Oriëntatie actieplan rehabilitatie oude bauxietmijnen

885

Internationale experts hebben zich de afgelopen dagen in Suriname georiënteerd als deel van hun missie om een een Terms of Reference (actieplan) op te stellen voor de rehabilitatie van uitgemijnde bauxietgebieden in Suriname. Dit conform het Kali’na & Lokono vonnis van het Inter-Amerikaans Hof voor Mensenrechten.

De delegatie onder leiding van Mark Annandale (milieuwetenschapper en specialist in mijnrehabilitatie en gemeenschapsbosbouw / University of the Sunshine Coast, Australia) heeft op woensdag 28 maart een bezoek gebracht aan minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO). Annandale’s delegatie bestond verder uit: Cathal Doyle (FPIC expert; specialist Inheemsen en Mensenrechten / Middlesex University London, Engeland). De delegatie werd bij het bezoek bijgestaan door vertegenwoordigers van de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname (VIDS). De VIDS is als Surinaamse counterpart in deze missie door het Bauxiet Instituut Suriname gevraagd om te assisteren bij het opstellen van het actieplan. Ze hebben bij de ontmoeting de bewindsman geïnformeerd over hun missie en het verloop van hun activiteiten.

Minister Dikan was bij de ontmoeting in gezelschap van onder meer directeur Nielton Grootfaam (Directoraat Duurzame Ontwikkeling Inheemsen in Suriname, DDOI), Anna Lachman (waarnemend onderdirecteur Ontwikkelingsdienst DDOI / Ministerie RO).

Annandale en Doyle hebben tijdens de missie een veldtocht afgelegd naar de Wane Hills Mijn in Marowijne. Die veldtocht was onder begeleiding van Suralco, als onderdeel van een workshop in de week van 18 – 24 maart in Suriname, georganiseerd door het Indigenous Peoples Advisory Forum (IPAF) van de Aluminum Stewardship Initiative (ASI), waarin ze hebben deelgenomen.

De missie duurde van zondag 25 tot en met vrijdag 30 maart.