30008121_10155791838512772_1813507788_nDe Pertjajah Luhur (PL) heeft tijdens een zeer geslaagde Aktua Festa in Nickerie op zaterdag 31 maart ruim 30 kernen gepresenteerd aan het volk. Ook een vrouwenraad, jongerenraad en onderwijzersraad zijn bij die gelegenheid geïnstalleerd. “PL Nickerie gaat niet voor maar één zetel, maar voor meer dan twee zetels!” liet PL-voorzitter Paul Somohardjo zijn gehoor weten.

29938939_10155791826312772_913858130_nSomohardjo zei dat de partij in Nickerie van tenminste één zetel verzekerd is. Hij benadrukte dat de PL nooit heeft verloren. Waar de partij zetels heeft verloren, was er sprake van verraad. Dat is het geval geweest bij onder anderen Raymond Sapoen, Diepakkoemar Chitan, Soeresh Algoe en destijds Mohamed Kasto.

Somohardjo begrijpt evenwel dat dit gedrag heeft gemaakt dat mensen zich zorgen maken over geruchten als zou William Waidoe willen overlopen. “Ef’ sneki beti yu, dan yu frede worong”, sprak de PL-voorzitter. Vanwege al deze gevallen van verraad heeft de PL daarom een kaalpluk-contract in de maak, welke eventuele overlopers moet laten instaan voor de consequenties van hun gedrag. “We kijken niet meer naar wat is gebeurd, maar wat er komen zal. En we moeten onszelf beschermen in 2020. Het gaat niet zozeer om de persoon, maar vooral om de partij”, zei Somohardjo. Ongeacht wie weg gaat, ook al is hij het zelf omdat de Almachtige hem tot zich wil nemen, de partij moet voortbestaan.

De partij is altijd trouw aan de gemeenschap, en op de Pertjajah Luhur moet je kunnen vertrouwen, zoals de naam aangeeft”, luidde de opdracht van de PL-voorzitter aan de aanwezigen. De eerste zorg van de PL is om overloperij zoveel mogelijk tegen te gaan. Een tweede zorgpunt betreft de jongeren, die van 15 jaar en ouder, de zogenoemde first voters. Zij zullen in 2020 voor de eerste keer mogen stemmen.

29920236_10155791826757772_12083978_nSomohardjo benadrukte dat hij niet op ze neerkijkt of onderschat, maar kaartte aan dat onze jongeren kwetsbaar zijn. Omdat zij nog niet zoveel levenservaring hebben, zijn sommigen gemakkelijk te overhalen met een laptop, een telefoon of beltegoed. Dat Bouterse en de NDP tijdens de vorige verkiezing hebben gewonnen, was vooral dankzij de jongeren die in 2015 voor de eerste keer mochten stemmen. Maar nu zijn deze first voters al in de twintig, met waarschijnlijk al hun eigen gezin, en zijn tot het besef gekomen dat ze verkeerd hadden gestemd. Somohardjo merkte op dat sommigen niet eens pap voor hun kinderen kunnen kopen. Als de kinderen ziek zijn, zijn ze radeloos. Van de belofte van de NDP dat kinderen van 0-16 jaar gratis medische zorg zouden krijgen, is vandaag de dag niks van terecht gekomen.

Seniore burgers boven de 60 jaar zouden ook gratis medische voorzieningen krijgen, maar zitten vandaag de dag te bedelen op de stoep bij SZF. De PL-voorzitter zei verder dat de AOV van SRD 550 nu niet eens de waarde van SRD 100 heeft. Een fles soft van SRD 4 is nu SRD 10 en voor rijst van 5 kilo die SRD 8.50 kostte, moet nu meer dan SRD 20 worden betaald. De PL-voorzitter vroeg zich af hoe mensen moeten uitkomen. Hij deed daarom een beroep op de ouderen om de jongeren wegwijs te maken en hen de nodige levenslessen bij te brengen, zodat zij de juiste beslissingen kunnen nemen voor een goede toekomst voor hen en hun land.

Somohardjo maakte duidelijk dat de vijand van PL’s vijand diens vriend is. Wie de vijand van de PL te vriend heeft, is dan ook de vijand van de PL. “Wie zijn onze vrienden in de politiek?”, hield hij zijn gehoor voor. Overal waar je gaat, zelfs bij de NDP-ers, hoor je dat ze pinaren. Zij hadden eerder nog vijf gestemd, maar zeggen nu: A no mi. Ook geven ze aan dat ze deze keer echt niet meer voor de NDP zullen stemmen. Ook de PL zal niet meer in dezelfde valkuil stappen. Eerder had Somohardjo aangegeven dat de PL onder zijn leiding nooit meer zal samenwerken met de NDP o.l.v. Bouterse. Want elke organisatie die met de NDP heeft samengewerkt, is nu kapot. De PL-voorzitter stelde dat de NDP altijd inbraakpolitiek pleegt. En nu is jachtseizoen geopend. Zo is vaker geprobeerd om PL-parlementariër William Waidoe over te halen naar de andere zijde te gaan. Maar Waidoe heeft aangegeven bij de PL te blijven. Ook op andere PL-ers wordt druk gelegd om over te lopen, sommigen worden zelfs overgeplaatst als ze niet zwichten. Zo hebben DR- en RR-leden het recht om te vergaderen vanwege hun positie als volksvertegenwoordiger, maar die van PL moeten verplicht verlof nemen als ze willen vergaderen. Echter zijn zij standvastig gebleken. Het zal volgens Somohardjo niet verwonderlijk zijn als andere PL-ers in Nickerie de komende tijd ook zullen worden geconfronteerd met een aanbod.

“Den man wan broko a partij, maar winsi san den du, PL no e broko”, verklaarde de PL-voorman. De partij kijkt terug op een uiterst geslaagde Aktua Festa. Een domper is evenwel het overlijden van een trouwe PL-er: Alice Sam-Moehamadsaleh van de Libanonweg. Zij kreeg vlak na de openingsceremonie van de Aktua Festa een hartinfarct en werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht. Hulp mocht helaas niet baten. De PL verliest in haar een loyale en rasechte PL-er in hart en nieren en wenst de nabestaanden heel veel kracht en sterkte toe in deze voor hen droevige dagen.