Telesur werkt continu aan verbetering dientsverlening

721

Iedere Surinaamse burger moet instaat zijn om over internet te beschikken dit is de e-Su gedachte van het Telecommunicatiebedrijf Suriname. Een hogere bandbreedte is relevant voor de ontwikkeling van de nieuwe diensten die er in de wereld zijn. Dit zegt Jennis Asraf communication manager van Telesur. De wereld bestaat niet meer uit grenzen van landen, maar wordt bij elkaar gebracht door de grotere beschikbaarheid van internet, zij wordt nu als het ware een online village.

Ook in Suriname zouden wij gebruik kunnen maken van de ontwikkelingen in de wereld op het gebied van gezondheidszorg en e-health. Voornamelijk de jongeren hebben veel inzicht en potentie voor het ontwikkelen van nieuwe diensten. Telesur wil hierop inspelen door ervoor te zorgen dat het netwerk er al is en de bandbreedte beschikbaar is zodat burgers daar gebruik van kunnen maken. Asraf is ervan overtuigd dat Suriname nog meer vooruit kan komen door gebruik te maken van de brede mogelijkheden die het internet bied.

In het kader van het nationaal breedband project gaat het bedrijf na hoe zij producten anders kan aanbieden. Zij leert van het buitenland en past dit aan voor de Surinaamse markt. “Wij denken er bijvoorbeeld aan dat mensen op hun smart devices gebruik kunnen maken van hun internet, maar ook dat zij gewoon thuis gebruik kunnen maken en ook beschikken over de bandbreedte die zij nodig hebben”, legt Asraf uit. Het is de bedoeling dat een klant die bij Telesur diensten afneemt gebruik kan maken van een scala van andere diensten zonder daarvoor de deur uit te gaan.

Het communicatiebedrijf heeft daarnaast reeds digitale TV gebracht naar verschillende gebieden in het binnenland. Dit gebeurt vanwege de vele logistieke voorbereiding en de kostbaarheid daarvan in fasen. “Dus we moeten zaken zodanig verspreiden dat het op een verantwoorde manier gebeurt. We hebben intussen al 14 masten geplaatst. Elk jaar hebben we een aantal uitgestippeld. Voor dit jaar moeten er nog 5 masten aangesloten worden.” Deze zullen geplaatst worden te Pusugrunu, Kwamalasamutu, Alalapadu, Coeroeni en Amatopo